Haarlem,
19
januari
2022
|
10:28
Europe/Amsterdam

Nadere uitleg mondkapjesplicht

9_Corona_mondmasker_mondkapje_Covid-19

We zijn heel blij dat er, ondanks de hoge besmettingsaantallen, deze week toch versoepelingen zijn gekomen voor het hoger onderwijs. Om dit veilig te kunnen doen verwacht de overheid dat wij een aantal maatregelen nemen. De plicht om overal in het gebouw, dus ook in bijvoorbeeld les- en spreekruimtes een mondkapje te dragen, is er hier één van. Dit is geen advies, maar een voorwaarde voor het hoger onderwijs om open te mogen (blijven). Als de besmettingen op school toenemen, leidt dit ook tot uitval van lessen omdat docenten of studenten die besmet zijn thuis moeten blijven en/of in quarantaine. We hebben dus een gezamenlijke verantwoordelijkheid om dit in goede banen te leiden.

Over alle coronamaatregelen bestaan verschillende meningen. Naast de mensen die liever geen mondkapje dragen, zijn er ook collega’s en studenten die het heel spannend vinden om met de hoge besmettingsaantallen naar de hogeschool te komen. We dragen de mondkapjes daarmee ook voor elkaar. Omdat we het samen moeten doen, roepen we dan ook iedereen op om deze regels na te leven en elkaar daar ook op aan te spreken.

Overigens mogen docenten die voor de klas staan ook een gelaatsscherm gebruiken in plaats van een mondkapje. Deze worden beschikbaar gesteld door de hogeschool en zijn op te halen bij de receptie

Het advies is om  medische mondkapjes (minimaal type II) te gebruiken in plaats van stoffen mondkapjes. Kijk op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie over mondkapjes.

Reacties 1 - 5 (5)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.
Hanneke.oostwoud@inholland.nl
20
January
2022
Helemaal eens met de commentaren! Laten we durven te leren. De moed en het lef hebben om de ogen te openen en helemaal wakker te zijn! Heel fijn dat onderstaande collega’s hier een voorbeeld ingeven. Dat is fantastisch positief nieuws en geeft hoop voor een toekomst waarin wij vrij kunnen zijn.
Alie de Jager
19
January
2022
Graag reageer ook ik op dit bericht. Ik sluit me volledig bij de geschreven reacties aan. Afgelopen donderdag nam ik deel aan een teams gesprek met verschillende disciplines van In Holland. (dat is een aanrader overigens, er komen nog meer sessies over het coronathema!) Corona raakt me, op allerlei verschillend gebied. Verantwoordelijkheid nemen in deze lastige periode kan je alleen voor jezelf doen, voor niemand anders. En welke verantwoordelijkheid dat ook is, ten eerste is dat privé, ten tweede leer ik in de opleiding dat iedereen er mag zijn zoals je bent en ten derde is het niet aan iemand anders om iets van de verantwoordelijkheid te vinden die ík neem. Ik draag geen mondkapje, op medische gronden. In deze tijd moet je dan een brief van de specialist bij je dragen en dat doe ik. Maar het is natuurlijk van de zotte dat ik zo'n privé document bij me moet dragen om aan te kunnen tonen dat ik geen mondkapje draag. En geloof me: dat gebeurt! Ook ik mag er zijn. En wat ik lees: mensen met angst, ook zíj mogen er zijn, mét hun angst. Het fijne is, dat deze mensen ook hun eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen door middel van eventuele vaccinatie en het dragen van een mondkapje en testen als je dat wil. Ook prima! We doen het samen zei ooit een politicus.... Nu: we doen het inderdaad samen, hand in hand, iedereen op onze eigen manier, iedereen met zijn eigen verantwoordelijkheid, op haar of zijn manier, de ander altijd respecterende.... Ik wens iedereen liefde en verbinding.
Mariëlle Leijstra
19
January
2022
Wat ik mis bij INHolland is en kritisch geluid op het coronabeleid. Het lijkt wel of alle maatregelen klakkeloos worden opgevolgd. Zonder een algemene mondkapjesplicht mogen we niet open. Nu is het een algemene mondkapjesplicht. Wordt het straks ‘zonder een coronatoegangsbewijs kunnen we niet open’? Hoe ver gaat de Hogeschool met het kritiekloos opvolgen op de van hogerhand opgelegde maatregelen? Wordt hier over nagedacht, bij stil gestaan? Er lijkt heel veel aandacht te zijn voor collega’s en studenten die het spannend vinden om naar school te gaan. Die bang zijn om ziek te worden. Maar hoe reëel is deze angst? En in hoeverre helpen mondkapjes überhaupt om besmettingen tegen te gaan? En is het wel gezond om de hele dag een mondkapje te dragen? Zoals Andries terecht zegt: ‘Los van het feit dat er wetenschappelijk geen onderbouwing is voor bewezen effectiviteit, is er een enorm gezondheidsrisico van het gehele dag dragen van mondkapjes.’ Is hier oog voor vanuit de hogeschool?
Natuurlijk ben ik ook blij dat we weer gewoon les kunnen geven op school, in plaats van online. Maar ik heb in mijn lessen graag echt contact met mijn studenten. Zoals ons motto van de hogeschool: Persoonlijk en Dichtbij. En dat betekent voor mij niet verscholen achter mondkapjes.
Els Vermeulen
19
January
2022
Vanaf het moment dat wij vrijdag j.l. de mail kregen over de verscherpte maatregelen vwb het dragen van de mondkapjes had ik buikpijn. Hoe moet dat volgende week als ik les ga geven dacht ik. Ik draag al heel lang nergens meer een mondkapje, ik vind dat je dan letterlijk en figuurlijk de mond wordt gesnoerd. In Den Haag is de controle aan de deur streng en dan is het 3e blok nog niet eens begonnen. Mijn 1e dag na 2 jaar afwezigheid in Den Haag voelde niet als een warm welkom.
Voor wat betreft het "doen voor een ander": een mondkapje draag je uitsluitend voor jezelf (staat iedereen vrij uiteraard) net zoals een vaccinatie. Verder ben ik het 100% eens met Andries die dit heel goed verwoord heeft.
Andries Kooijman
19
January
2022
Durven wij nog te leren of alleen nog maar te volgen?

Als we het hebben over veiligheid dan zou het mooi zijn als Inholland dit begrip ook in de volle breedte zou omarmen in plaats van blind regels volgen. Los van het feit dat er wetenschappelijk geen onderbouwing is voor bewezen effectiviteit, is er een enorm gezondheidsrisico van het gehele dag dragen van mondkapjes. Medische mondkapjes dienen iedere twee uur op correcte wijze vervangen te worden en in speciale bakken gestopt te worden zodat een virus zich ook niet daarna kan verspreiden. Daarin voorziet de hogeschool niet en is in praktijk ook niet haalbaar.

In praktijk dragen mensen deze mondkapjes de hele dag en vaak zelfs langer dan 1 dag. Vanuit immunologisch standpunt is er een ruime mate aan bekend onderzoek hoe gevaarlijk dit is voor de persoonlijke gezondheid. Het wordt een broeinest van bacteriën en schimmels die zich kunnen gaan nestelen in de luchtwegen. Met hierdoor een groot risico op longontsteking en andere gezondheidsklachten. Immunoloog Dr Carla Peters, gespecialiseerd in infectieziektes, heeft hier meerder artikelen over geschreven op HP/de Tijd.

Naast het fysieke gezondheidsrisico brengt deze maatregel ook schade op mentale gezondheid met zich mee. Zo stelt Dr Carla Peters oa. "door het verplicht dragen van een mondkapje stagneren de emotionele, psychosociale en fysieke ontwikkeling van kinderen". Dus als we echt compassie hebben voor elkaar dan willen we elkaar behouden voor al deze gezondheidsrisico's. Helemaal als deze risico's een veel grotere impact hebben op de gezondheid dan het virus zelf.

Het andere aspect is de haalbaarheid in kader van goed onderwijs. Onderwijs gaat allang niet meer over een alwetende docent die staat te zenden. Studeren gaat over samenwerken en contact maken met elkaar. In communicatie gebeurt 80% non verbaal. Gezichten kunnen lezen is onmogelijk op deze manier. Dus ook een goed lesklimaat komt ernstig in het geding. Studenten en docenten zijn lastig te verstaan. De drempel om jezelf uit te spreken wordt hoger en de kans dat studenten naar lessen willen komen steeds kleiner. Met alle effecten op de leerprestaties tot gevolg.

We hebben het motto leren is durven. We hebben heel veel geleerd de afgelopen twee jaar. Ik denk dat het tijd is dat Inholland als hogeschool nu gaat durven staan voor de gezondheid van zijn medewerkers en studenten. Durven zeggen dat de validiteit en betrouwbaarheid van het beleid compleet los staan van de werkelijke gezondheidsrisico's. Vanuit de eigen missie, de maatschappelijke verantwoordelijkheid en geweten vraag wil ik Inholland oproepen als hogeschool om te durven gaan staan voor de gezondheid van ons allen! #LERENISDURVEN

Bronnen:
https://www.hpdetijd.nl/2021-06-13/waarom-de-mondkapjesplicht-per-direct-afgeschaft-moet-worden/

https://www.hpdetijd.nl/2021-06-29/mondkapjesplicht-handhaven-op-middelbare-scholen-neigt-naar-kindermishandeling/

https://www.hpdetijd.nl/2021-09-09/niet-een-virus-maar-een-verzwakt-immuunsysteem-is-de-grootste-bedreiging-voor-de-volksgezondheid/

Edith Bouthisma
19
January
2022
Andries, dank voor je duidelijke en onderbouwde uiteenzetting.
Ik voeg toe, ventilatie, ventilatie, ventilatie.
Bart Combee
19
January
2022
Beste Andries,
Bedankt voor je reactie op de berichtgeving over de mondkapjesplicht. Sinds het begin van de pandemie is ons beleid gericht geweest op het zo goed mogelijk laten doorgaan van het onderwijs en op de veiligheid van onze medewerkers en studenten. We hebben er steeds voor gekozen om de maximale ruimte binnen de regels te benutten en waar mogelijk maatwerk te bieden. Daarmee hebben we ruimte gecreeerd om te schipperen en de scherpe kantjes van sommige maatregelen af te halen, maar we hebben niet de ruimte om overheidsregels volledig te negeren. Dus toen het bericht kwam dat we open konden, met als voorwaarde de mondkapjesplicht, vonden we de voordelen daarvan groter dan de nadelen. Het alternatief is immers dat we niet open kunnen, of dat er maatregelen zoals coronatoegangsbewijzen ingevoerd worden. Dat vinden we een veel slechter alternatief.

Wij zijn geen medici, dus op dat gedeelte van jouw reactie kan ik niet reageren. We verlaten ons daarvoor op de daartoe aangewezen instanties als het RIVM.

Jouw punt over de haalbaarheid van goed onderwijs met een mondkapje neem ik heel serieus. Ik heb meer van deze signalen ontvangen en begrijp die ook heel goed. Ik heb hierover inmiddels met onze nieuwe minister kunnen spreken en we proberen invloed uit te oefenen om de mondkapjesplicht te versoepelen. Dat doen we ook samen met de andere Hogescholen, waar natuurlijk dezelfde vraagstukken spelen.

Met vriendelijke groet, Bart