Haarlem,
05
oktober
2017
|
11:29
Europe/Amsterdam

Nationale Ouderendag: zorg op maat en meer keuzevrijheid op de kaart

Ouderenzorg

Wensen van ouderen in vervulling laten gaan, omdat zij dit zelf niet meer kunnen. Daar draait het allemaal om op Nationale Ouderendag op vrijdag 6 oktober. Onze deskundigen op het gebied van ouderenzorg, lectoren Robbert Gobbens en Thomas Kampen, leggen uit waarom zorg op maat en keuzevrijheid voor ouderen van belang zijn om als gezonde samenleving meer te betekenen voor ouderen.

“Vooral voor ouderen die kwetsbaar zijn is Nationale Ouderendag een mooi initiatief”, zegt Robbert Gobbens, lector Gezondheid en Welzijn van kwetsbare ouderen. “Als ouderen aangeven wat zij verstaan onder kwetsbaarheid gaat het er in de kern altijd over wat er echt belangrijk is in het leven. Door hun wensen uit te laten komen draag je bij aan het verbeteren van hun kwaliteit van leven. Dat gun je iedereen.”

Zorg op maat
Volgens Gobbens is het dan ook noodzakelijk om studenten Verpleegkunde in contact te laten komen met ouderen om kwalitatieve zorg op maat te leveren die goed aansluit bij de individuele behoeften. “Dit doen we in het Leer- en InnovatieNetwerk (LIN) samen met de Zonnehuisgroep, hier werken zorgmedewerkers en studenten van Inholland samen om de kwaliteit van zorg van nu en in de toekomst te verbeteren.”

Robbert Gobbens, lector Gezondheid en Welzijn van kwetsbare ouderen
"Als ouderen aangeven wat zij verstaan onder kwetsbaarheid gaat het er in de kern altijd over wat er echt belangrijk is in het leven. Dat gun je iedereen."
Robbert Gobbens, lector Gezondheid en Welzijn van kwetsbare ouderen

Keuzevrijheid is empoweren van ouderen
Het vervullen van wensen van ouderen gaat ook over keuzevrijheid, geeft Thomas Kampen aan, bijzonder lector Stimulering Gezonde Samenleving. “Keuzevrijheid is het werkelijk empoweren van ouderen. Zíj moeten de keuze kunnen maken, wie er voor hen zorgt en wie dus hun wensen in vervulling laat gaan. En dan moet er ook een breed en gevarieerd aanbod in keuzes zijn.”

Volgens Kampen gaat het tegen de keuze van ouderen in als je ze alleen maar stimuleert om terug te vallen op hun netwerk. Door ze de keuze te geven van wie ze afhankelijk willen zijn, kan de samenleving meer voor ze betekenen. Zo moeten ze de keuze kunnen maken tussen vrijwilligers en naasten aan de ene, en professionele zorg aan de andere kant. Kampen pleit daarbij voor meer mannen in de zorg.

Rol van de participatiesamenleving
“De participatiesamenleving is een mooi gedachtegoed, waarbij we meer naar elkaar omkijken en voor elkaar zorgen”, stipt Kampen aan in zijn lectorale rede. “De keerzijde is dat het ongelijkheid veroorzaakt. Niet alleen in sociale klasse, maar ook werkt het genderongelijkheid in de hand. De meeste mantelzorgers zijn vrouwen, mannen blijven daarbij ver achter. Terwijl zij een veel grotere rol kunnen spelen in de zorg. Het moet bijvoorbeeld makkelijker voor mannen worden om hier vrij voor te krijgen. Dat vereist ook een cultuuromslag: nu wordt er misprijzend gekeken naar mannen die zorgverlof opnemen, ook bij papa-dagen is dit het geval.”

Thomas Kampen, lector Stimulering Gezonde Samenleving
"Keuzevrijheid is het werkelijk empoweren van ouderen. Zíj moeten de keuze kunnen maken, wie er voor hen zorgt en wie dus hun wensen in vervulling laat gaan."
Thomas Kampen, lector Stimulering Gezonde Samenleving

Mensen bereiken die niet in beeld willen
Naast genderongelijkheid ziet Gobbens een andere uitdaging. “Wat je vooral ziet bij de participatiesamenleving is dat het een kunst is om de groep mensen te bereiken die niet in beeld zijn of niet in beeld willen komen. Dit is ook iets waar wij tegenaan lopen bij het doen van onderzoek. Dit zijn de mensen die de huisarts niet bellen voor hulp, maar ook de mensen die een vragenlijst niet invullen.”

Alle disciplines zijn nodig voor goede zorg
“Om het functioneren van ouderen integraal aan te kunnen pakken moet je verschillende disciplines combineren en dus interprofessioneel samenwerken. Goede zorg kun je alleen verlenen met alle disciplines”, legt Gobbens uit. “Zo kan bijvoorbeeld technologie een belangrijke rol spelen bij het voorkomen van eenzaamheid of zelfs mentale klachten bij ouderen. Een lichamelijk probleem kan ervoor zorgen dat iemand veel minder buiten komt. Dit kan het sociale contact bemoeilijken waardoor iemand uiteindelijk zelfs depressieve klachten kan krijgen. Er bestaan al zorgrobots die ouderen gezelschap houden of zelfs ondersteunen in huis. Dit heeft een positieve invloed op het zelfstandig blijven wonen en onafhankelijk zijn. Kijken naar dat ‘hele plaatje’ past binnen de visie van De Gezonde Samenleving.”

Kampen voegt hieraan toe dat het merendeel van de ouderen inderdaad zo lang mogelijk thuis wil wonen. “Maar dit geldt zeker niet voor iedereen. Als we dit voortdurend zeggen beperken we ook weer de keuzes van ouderen. Op die manier werk je eenzaamheid in de hand bij mensen die niet thuis willen blijven. Ook hier pleit ik voor meer keuzevrijheid voor ouderen om thuis te blijven wonen of in een verzorgingshuis. Thuis wonen hoeft helemaal niet efficiënter te zijn.”