Haarlem,
18
januari
2022
|
07:48
Europe/Amsterdam

Nationale Studenten Enquête 2022 van start

GS_DOCENT 014

Vandaag gaat de Nationale Studenten Enquête (NSE) weer van start en kunnen studenten hun mening geven over hun opleiding. De uitkomsten worden gebruikt om de kwaliteit van verschillende opleidingen en hogescholen met elkaar te vergelijken. Wij gebruiken de uitkomsten om onze opleidingen te blijven verbeteren. Studenten hebben tot en met 13 maart de tijd om de NSE 2022 in te vullen. De uitslag wordt eind mei bekendgemaakt. 

De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een landelijk onderzoek naar studenttevredenheid. Jaarlijks worden bijna alle studenten in het Nederlandse hoger onderwijs, dus ook de onze, uitgenodigd om hun mening te geven over hun opleiding. De resultaten helpen ons om de kwaliteit van ons onderwijs te blijven verbeteren en te vergelijken met kwaliteit van andere opleidingen en hogescholen. Ook worden de resultaten gebruikt om aankomende studenten te helpen bij hun studiekeuze. De resultaten worden gedeeld op de website van Studiekeuze123 en gebruikt om de ranking te bepalen in de Keuzegids hbo en de jaarlijkse special Beste Studies van Elsevier. 

Mail naar studenten op 18 januari 
Volgende week dinsdag 18 januari 2022 krijgen studenten via hun Inholland-e-mail een uitnodiging met unieke link naar de NSE. Hierna hebben zij tot en met 13 maart 2022 de tijd om deel te nemen aan de enquête. Mochten zij in de tussentijd de vragenlijst nog niet (helemaal) hebben ingevuld, dan krijgen zij gedurende deze periode een aantal reminders. Hoe meer studenten meedoen, hoe betrouwbaarder de resultaten zijn, dus vraag je studenten de enquête in te vullen! 

Interne campagnes 
Tijdens de looptijd van de NSE voeren wij twee campagnes die aansluiten op de onderwerpen die de meeste invloed hebben op de studenttevredenheid: informatievoorziening en docentbegeleiding. In de eerste week van februari voeren we een campagne in relatie tot informatievoorziening ‘Opstarten met Iris’  en in de tweede week een campagne in relatie tot de docenten ‘ Compliment aan je docent’. Ook maken we wekelijks overzichten om de respons te monitoren. Op basis daarvan kunnen wij zien en bepalen waar extra acties nodig zijn.  

Wat kun jij doen als docent? 
Belangrijk in het geheel is dat we met z’n allen uitstralen naar onze studenten dat we trots zijn op de kwaliteit en begeleiding die we leveren. Ben jij docent? Dan hebben we je reeds een mail en een document met een lijst aan (mogelijke) acties gestuurd, waarvan wij uit het verleden weten dat deze helpen om de respons te verhogen. Een goede respons helpt ons namelijk om het juiste beeld te kunnen schetsen wat studenten hebben van onze opleidingen. Wat vooral helpt is om speciale momenten in te roosteren om studenten de tijd te geven om de NSE in te vullen. Bovendien weten we uit ervaring ook dat de waardering vaak hoger is als studenten de enquête in de klas invullen. 

Resultaten 2021
 Uit de resultaten van de Nationale Studenten Enquête van vorig jaar bleek dat onze studenten tevreden zijn. Zij gaven ons gemiddeld een score van 3,5 uit 5 gaven bij de vraag ‘hoe tevreden ben jij met je opleiding in het algemeen?'  Meer informatie vind je in het bericht met de uitslagen van de NSE 2021. 

Let op: uitnodiging NSE kan in spambox staan
Soms sturen studenten hun Inholland-mail door naar hun privé email. Ervaring leert dat de uitnodiging van de NSE in die gevallen in hun spambox terecht kan komen in plaats van de reguliere inbox. Handig is dat studenten daarom ook hun spambox checken.

Link opnieuw aanvragen
Studenten die hun uitnodigingsmail kwijt zijn kunnen via de ‘lostlinktool’ op www.nse.nl een nieuwe link opvragen. Dit werkt alleen met het Inholland-mailadres.

Studenten die per 1 februari instromen ontvangen geen link voor deelname en doen pas met de volgende meting mee.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.