Haarlem,
21
januari
2021
|
09:59
Europe/Amsterdam

Netwerk Anders kijken naar toetsing

online_onderwijs_docent

Dit studiejaar is het netwerk Anders kijken naar toetsing van start gegaan. De initiatiefnemers zijn geïnteresseerde collega’s uit alle domeinen van de hogeschool en collega’s uit het tweedelijnsteam OWB. Gezien de ontwikkelingen in verschillende opleidingen rondom vernieuwing van het onderwijs- en toetsprogramma is het waardevol om kennis en ervaringen te delen en om het gesprek te initiëren over ‘Anders kijken naar toetsing’.

De eerste bijeenkomst vond plaats in november. Docenten Bob Gotte, Melvin Kleinmeulman en Anouk Brecht van de Associate degree Crossmediale Communicatie werden bevraagd over het nieuwe onderwijs- en toetsconcept van de opleiding. Het gaat om een concept waarin ontwikkeling en leren centraal staan. De opleiding werkt sinds september 2019 met dit concept.

Bob Gotte: “We leiden wendbare professionals op die kunnen meebewegen, bereid zijn zich te ontwikkelen en die weten wat ze moeten doen als ze niet weten wat ze moeten doen.” Hij doelt op de studenten die vandaag de dag aan complexe opdrachten werken waarbij het gaat om het leren en de ontwikkeling op kwaliteiten en kernactiviteiten en niet zozeer om de opdracht zelf.

Wendbare professionals en een andere rol voor docenten
De rol van de docent is bij dit nieuwe onderwijs- en toetsconcept veranderd. Stamgroepcoaches en opdrachtcoaches begeleiden de ontwikkeling van de wendbare professionals door hen feedback te geven. Anouk Becht: “De afgelopen periode heb ik geleerd om goede feedback te geven die zowel stimuleert als uitdaagt. Ook voor studenten is er veel veranderd. Het vraagt een omslag in de manier van leren.”

Natuurlijk is ook de borging van kwaliteit van de toetsing belangrijk. Tijdens de bijeenkomst ging het daarom ook over keuzes t.a.v. het bindend studieadvies, het herkansingsbeleid en begrippen als betrouwbaarheid, validiteit en transparantie.

‘Een mooie aanleiding om met elkaar in gesprek te gaan!’
Collega’s die de bijeenkomst bijwoonden reageerden positief. “Deze bijeenkomst is een mooie aanleiding om met ons eigen team in gesprek te gaan over toetsing! Ik prijs de openheid van de Ad-collega’s en heb veel nieuwe dingen gehoord”, gaven collega’s terug. Anderen vertelden dat ze de sessie als zeer inspirerend en leerzaam hebben ervaren.

De bijeenkomst over de Ad Crossmediale Communicatie was de eerste in een serie van drie bijeenkomsten over toetsing die het netwerk Anders kijken naar toetsing organiseert. De sessies zijn onder andere bedoeld om kennis en ervaringen te delen, om te kijken naar creatieve oplossingen voor vraagstukken rondom toetsing, om topics uit te lichten ter bevordering van de toetsbekwaamheid. Input vanuit verschillende opleidingen over genoemde onderwerpen is zeer welkom!

Volgende bijeenkomsten en meer informatie
De volgende bijeenkomsten staan gepland op dinsdag 26 januari en donderdag 22 april, beide van 9.30 tot 12.00 uur. Zet deze data in je agenda!

Op 26 januari gaat het over of programmatisch toetsen kansen biedt voor ons onderwijs. Na een centrale aftrap is er de mogelijkheid om één van de vier sessies bij te wonen. We sluiten de bijeenkomst af met een cool down voor degene die behoefte heeft om nog even na te praten.

Voor meer informatie en het programma kun je kijken op onze Teamspagina of een mail sturen naar het Netwerk Anders kijken naar toetsing. Wordt lid van onze Teamspagina zodat je automatisch op de hoogte wordt gehouden van geplande bijeenkomsten.

Wil je de eerste bijeenkomst terugkijken, dan kan hierboven of via Stream.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.