Alkmaar,
23
september
2021
|
12:00
Europe/Amsterdam

Nieuw Alkmaars lab biedt student en mkb toegang tot kennis, technologie en innovatie

Het belang van een fysieke research- & developmentlocatie voor hogeschool en regio

Hogeschool Inholland en de regio Noord-Holland Noord hebben de afgelopen jaren innovatief samengewerkt. Een voorbeeld in deze is die met (EFRO-samenwerking) TechValley-NH. Om samenwerkingen met ons onderzoek en onderwijs te verbinden en verder te versterken is overgegaan tot voorbereiding van een uitgebreider Innovatielab op de campus. Dit alles krijgt op latere termijn plek in het D-gebouw op de campus van Inholland Alkmaar. Vanuit de hogeschool wordt er bedacht, gepland, geregeld en ingericht om het gezamenlijke lab straks tot een succes te maken. Een mooi moment om het belang voor hogeschool en regio nader te belichten.

Experimentele en creatieve leeromgeving
In het nieuwe gezamenlijke lab werken straks studenten, lectoren, docenten en medewerkers van ondernemingen samen in multidisciplinaire teams. “Het is ook een ruimte waar bedrijven hun specifieke apparatuur of machines beschikbaar stellen”, zegt Richard Oerlemans, vestigingsdirecteur van Hogeschool Inholland Alkmaar en directeur Domein Techniek, Ontwerpen & Informatica (TOI). “En waar ook hun professionals kunnen deelnemen - een echte praktijkgerichte leergemeenschap dus. Met de focus op ‘smart engineering’, waarbij verschillende zaken zoals data-gedreven innovatie, robotica en maintenance & materials bij elkaar komen. In deze experimentele en creatieve omgeving kunnen studenten onder begeleiding dingen leren, uitproberen en toepassen, van 3D-printen tot lasersnijden, van lamineren tot machinesturing. Als hogeschool bieden wij steeds meer mogelijkheden voor ‘een leven lang ontwikkelen’. Door de combinatie van uitstroomprofielen en keuzeonderwijs, die passen bij de behoefte van het werkveld, geven we studenten een toekomstbestendige basis.”

Praktische gezamenlijke innovatieprojecten
Een van de projecten die gehuisvest wordt in het nieuwe lab is het Fieldlab TechValley. Aan projectcoördinatoren José Laan en Sandra Verweij van bureau Parbleu de taak om de samenwerking tussen het onderwijs en het regionale bedrijfsleven te begeleiden en te optimaliseren. “TechValley is een EFRO-samenwerkingsverband van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, Hogeschool Inholland en TechnoSpitsen, een netwerk van ruim 35 Noord-Hollandse machinebouwers. Deze bedrijven zijn nichespelers op de wereldmarkt en sterk gericht op de toekomst en Smart Industry, met min of meer dezelfde vraagstukken en uitdagingen op het gebied van ‘slimme’ machinebouw. Door hun krachten te bundelen en samen op te trekken kunnen ze hun producten en processen toekomstproof maken en hun koploperposities behouden of zelfs uitbouwen. Het fysieke Fieldlab TechValley is een essentiële bouwsteen voor TechValley als geheel; een gezamenlijke R&D locatie bij Inholland Alkmaar, waar men elkaar kan ontmoeten en waar op praktische wijze gewerkt wordt aan onderzoeks- en innovatieprojecten. Dat biedt de mkb-bedrijven uit de regio het netwerk, de kennis en de faciliteiten die zij nu vaak missen.”

Waarborging van de Nederlandse concurrentiekracht
Het project moet een aanvulling zijn op het bestaande curriculum van Hogeschool Inholland om nieuw talent te interesseren voor een technische opleiding. Laan en Verweij. “Hoger doel is dat die talenten hier blijven werken en wonen, waardoor er voldoende gekwalificeerd personeel in de regio is. Maar dan moet de sector wel sterk, zichtbaar en aantrekkelijk zijn én blijven. Het nieuwe gezamenlijke lab met daarbij ook Fieldlab TechValley sluit prachtig aan bij het DNA en de bedrijvigheid in de omgeving en het creëert de faciliteiten en netwerken die nodig zijn om de innovatiekracht en concurrentiepositie van de Nederlandse machinebouw te waarborgen. Het is een etalage voor mooie projecten, met resultaten die behoorlijk baanbrekend zijn! Wij stellen ons het Fieldlab op de campus van Inholland Alkmaar voor als een bruisende plek waar studenten inspirerend en innovatief bezig zijn met hun opleiding, maar waar ook mensen die er minder mee te maken hebben, kunnen kennismaken met technologie.”

Professioneel vormgeven van praktijkonderwijs
Op die manier betekent het nieuwe innovatielab voor Inholland een sterkere band met het regionale bedrijfsleven plus het professioneel kunnen vormgeven van praktijkonderwijs. Voor studenten biedt het actuele praktijkonderzoeksopdrachten, up-to-date faciliteiten en een waardevol netwerk van relevante bedrijven. “Als directeur van dit mooie domein ben ik trots op de bijdrage van onze studenten en collega’s met hun passie voor technologie”, zegt Oerlemans. “Deze ontwikkeling is een voorbeeld van wat al langer steeds meer profilering krijgt, namelijk onderwijs ‘van binnen naar buiten’, de regio ‘van buiten naar binnen’. Daarbij fungeren kennisontwikkeling en kennisdeling als vliegwiel. Partners en bezoekers ervaren hoe de ontwikkeling van professionals en de samenwerking met onderwijs en onderzoek impact heeft voor álle betrokkenen. Het nieuwe Innovatielab met daarin het Fieldlab TechValley op locatie Alkmaar staat symbool voor onze campusvisie op langere termijn; de betrokkenheid van studenten en regiopartners voor de wijze waarop we met elkaar de toekomst vormgeven. Hier leiden wij de innovatieve professionals op van morgen.”

De komende maanden houden we je op de hoogte van het inrichten van het nieuwe Innovatielab, waar ook het Fieldlab TechValley onderdeel van gaat uitmaken. Over een nieuwe naam wordt nog nagedacht. Zodra die bekend is laten we je dat direct weten. Binnenkort komen onze onderzoeksdocenten van Inholland Mark Wokke en Frank Ilioloupos samen met studenten aan het woord. Hou Iris in de gaten voor mooie projecten die in het Innovatielab en bij Fieldlab TechValley ontstaan!

 

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.