Rotterdam,
05
juli
2017
|
12:48
Europe/Amsterdam

Nieuwe handreiking ‘Kwaliteitsbewustzijn Ontwikkelen’ binnen welzijnswerk

De vraag ‘wat is goede ondersteuning en zorg’ houdt veel professionals bezig. Juist in deze tijden van bezuinigingen, transformaties en discussies over taken en rollen van sociale professionals. De vraag naar goede ondersteuning raakt de kern van het beroep en de Handreiking Kwaliteitsbewustzijn Ontwikkelen biedt handvatten om gezamenlijk op zoek te gaan naar antwoorden. De handreiking is gemaakt door Anja Knoope, onderzoeker van Hogeschool Inholland en verbonden aan de Werkplaats Sociaal Domein.

De handreiking wil een bijdrage leveren aan goede hulpverlening waarin naast protocollen en andere (externe) instrumenten voor verantwoording ook relationele aspecten meegenomen worden in het kwaliteitsbeleid. Er worden methodische aanknopingspunten geboden om relatie-gestuurde hulp- en dienstverlening verder te ontwikkelen en aan te leren, bijvoorbeeld binnen sociale wijkteams of onderdelen van welzijnsorganisaties. De handreiking biedt handvatten voor de praktische uitvoering van oefeningen, zoals het inzetten van een deugdenkader en een omgangsoverleg als gespreksmodel.

De instrumenten die in de handreiking worden beschreven zijn in het voorjaar van 2016 ingezet binnen leerkringen voor wijkteams van de Wmo-werkplaats Rotterdam. De ervaringen die toen zijn opgedaan zijn in de handreiking verwerkt. In het najaar van 2017 zal de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid opnieuw leerkringen op maat verzorgen voor wijkteams waarbij 'kwaliteitsbewustzijn ontwikkelen' waarschijnlijk één van de onderdelen zal zijn.

De handreiking kan ook elders worden ingezet, bijvoorbeeld door Werkplaatsen Sociaal Domein in de rest van het land.

De in deze handreiking beschreven aanpak komt voort uit eigen actieonderzoek, uitgevoerd met maatschappelijk werkers van MDRplus.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.