Amsterdam,
28
mei
2017
|
23:15
Europe/Amsterdam

Nieuwe lector breekt lans voor interprofessionaliteit

Robbert Gobbens: samen inzetten op gezondheid én welzijn van ouderen

Lectorale rede Robbert Gobbens

De achtergrondfoto's tijdens de rede van Robbert Gobbens brachten het onderwerp ouderenzorg letterlijk dichtbij: het gaat dan ook over onze eigen ouders, grootouders en straks onszelf. Hoe kunnen professionals en opleidingen de kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen verbeteren? Woensdag 24 mei vertelde Robbert Gobbens in zijn lectorale rede hoe zijn lectoraat Gezondheid en Welzijn van kwetsbare ouderen zoekt naar antwoorden op die vraag. De trotse lector ontving een beeldje uit handen van Jet de Ranitz waarna zijn beëdiging een feit was.

Het lectoraat Gezondheid en Welzijn van kwetsbare ouderen is een initiatief van zorginstelling Zonnehuisgroep Amstelland en het Domein Gezondheid, Sport en Welzijn van Hogeschool Inholland. Het maakt onderdeel uit van het Kenniscentrum De Gezonde Samenleving. Gobbens was sinds 2015 associate lector van het lectoraat, dat voorheen onder de naam Multimorbiditeit onderzoek verrichtte. Met zijn rede in het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam zette Gobbens de koers voor de komende jaren uit.

Gezondheid én welzijn herkend door alle betrokkenen
Gobbens vertelde in zijn toespraak dat de nieuwe naam van het lectoraat beter aansluit op de focus van zijn onderzoek: “In de titel wilde ik tot uiting brengen dat het niet alleen om gezondheid, maar juist ook om welzijn van kwetsbare ouderen gaat.” Volgens Gobbens wil zijn lectoraat bijdragen aan een hogere kwaliteit van leven, in het bijzonder van kwetsbare ouderen die zelfstandig wonen, geriatrische revalidanten en mensen met dementie. Het lectoraat zal de rol van bewezen effectieve interventies onderzoeken die kwetsbaarheid voorkomen of uitstellen, of de gevolgen ervan verminderen. Daarbij is er veel aandacht voor interprofessionele samenwerking. Uit verschillende opmerkingen van de vele aanwezigen, bleek dat zowel mede-onderzoekers als mensen uit het werkveld van ouderenzorg erg veel respect hebben voor de manier waarop Gobbens het onderzoek naar interventies die er toe doen op de kaart blijft zetten.

Robbert Gobbens, lector Gezondheid en Welzijn van kwetsbare ouderen
In de titel wil ik tot uiting brengen dat het niet alleen om gezondheid, maar juist ook om welzijn van kwetsbare ouderen gaat.
Robbert Gobbens, lector Gezondheid en Welzijn van kwetsbare ouderen

Kwalitatief hoogwaardige zorg
De zorg voor ouderen wordt naar een nog hoger plan getild door het Leer- en InnovatieNetwerk (LIN) dat Gobbens samen met de Zonnehuisgroep creëert. In het LIN werken zorgmedewerkers en hbo-v-studenten van Inholland samen aan de verbetering van de kwaliteit van zorg. Tegelijk promoot het LIN ouderenzorg onder Verpleegkunde-studenten. En dat is nodig, want om ook in de toekomst kwalitatief hoogwaardige zorg te garanderen, moeten er meer hbo-opgeleide verpleegkundigen aan de slag in de langdurige zorg en wijkverpleging, aldus de lector. Volgens Gobbens sluit zijn lectoraat goed aan op De Gezonde Samenleving, een profilerend thema voor Inholland dat richting geeft aan de inrichting van het onderwijs en onderzoek. Het thema verwijst naar een integrale benadering van zorg en welzijn, waarin de mens zelf centraal staat en niet de afzonderlijke problemen waar hij of zij tegenaan loopt.

Gezonde samenleving dichterbij
“Ik hoop dat ik met deze rede een aanzet heb gegeven voor interventies die ertoe doen”, besloot Gobbens zijn toespraak. Jet de Ranitz, voorzitter van het College van Bestuur van Inholland, beëdigde hem daarop officieel tot lector. "Door de begeleidende foto’s werd mij duidelijk dat deze rede over onze ouders, grootouders en, over niet al te lange tijd, onszelf gaat", merkte ze op. "Ik weet zeker dat we een gezonde samenleving dichterbij brengen met ons lectoraat.”

Betere zorgpraktijk
Nelleke Vogel, bestuurder bij Zonnehuisgroep Amstelland, sprak haar waardering uit voor Gobbens’ samenwerking met haar organisatie. “Ondanks verschillende invalshoeken – onderzoek, zorg en onderwijs – blijkt dat we werken aan hetzelfde doel: de zorgpraktijk van alledag verbeteren. Ik ben daarom blij dat het lectoraat voortgezet wordt.” Heleen Jumelet, domeindirecteur Gezondheid, Sport en Welzijn bij Inholland, ging in op de positie van het lectoraat en het belang van de samenwerking met de Zonnehuisgroep. “De koppeling van werkveld, onderzoek en onderwijs komt de kwaliteit van de zorg en het onderwijs ten goede”, stelde ze. Gobbens levert volgens haar niet alleen een inhoudelijke bijdrage aan het debat onder ouderenzorg, maar betrekt er ook actief studenten en docenten bij.

De PDF van het redeboekje van Robbert Gobbens is rechtsboven op deze pagina te downloaden.

Heb je de lectorale rede gemist? Kijk de rede terug.

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.