Delft,
05
september
2018
|
07:00
Europe/Amsterdam

Nieuwe lector Patrick Huntjens: 'De aarde is flink ziek van ons'

Patrick Huntjens

De toenemende vervuiling, hittegolven, droogte, verwoestijning, zeespiegelstijging, het zijn allemaal symptomen van een aarde die ziek is. Vitale functies, die cruciaal zijn voor de samenleving, worden op steeds meer plaatsen aangetast. De prognose is dat de patiënt steeds zieker wordt, tenzij we een medicijn vinden. Wij hebben als huidige generatie de morele plicht om dat medicijn te vinden, om ervoor te zorgen dat toekomstige generaties een veilige en duurzame toekomst hebben.

Lector Patrick Huntjens is vastbesloten: “Dit kunnen we bereiken door onderzoek en onderwijs, samenwerking en de bereidheid om de complexe problemen van onze tijd, de huidige ecologische crisis, in een groter verband te beschouwen en drastische maatregelen te nemen. Het vraagt om transformatieve sociale innovaties (TSI) gericht op culturele en systemische veranderingen in nagenoeg alle sectoren van onze samenleving.”

Sinds maart 2018 is Huntjens lector Sociale innovaties in het groene en blauwe domein bij het Research and Innovation Centre Agri, Food & Life Sciences (RIC-AFL) van Hogeschool Inholland. Huntjens streeft naar bredere bewustwording over en beter inzicht in transformatieve sociale innovaties die nodig zijn voor een duurzamere samenleving. Daarbij wil hij ook betere samenwerking en besluitvorming faciliteren en stimuleren. Met onderzoek naar transformatieve sociale innovaties op het gebied van landbouw, natuur, voedsel (groene domein) en water (blauwe domein) hoopt hij deze doelen te bereiken. Zijn focus ligt op vijf themalijnen die bijdragen aan de Inholland-programma’s Living in Urban Delta’s, Nature Inspired Products & Services, Feeding & Greening Mega Cities. Centraal in zijn onderzoek staat het identificeren van succes- en faalfactoren voor transities in het groene en blauwe domein die de impact hebben van een doorbraak- of systeeminnovatie.

Transformatieve sociale innovaties
Huntjens legt uit: “Gangbare innovaties richten zich op het verbeteren of aanpassen van bestaande technologie of introduceren van nieuwe technologie. Meestal binnen een tijdshorizon van twee tot vijf jaar. Transformatieve sociale innovaties zijn doorgaans ingrijpender en duren langer. Die zijn niet alleen technisch, maar ook sociaal, economisch en cultureel van aard. Ze zijn vaak onderdeel van of dragen bij aan een bredere maatschappelijke opgave. Denk bijvoorbeeld aan een vraagstuk rondom duurzame ontwikkeling.

Om deze innovaties te laten slagen, brengt Huntjens belanghebbenden al in een vroeg stadium samen, zodat zij allemaal kunnen meedenken, meewerken én mee besluiten. Zijn ervaring is dat de innovaties dan beter gedragen worden, beter aangepast zijn aan de sociale context en daardoor een groter en positief effect hebben.

Groene revolutie
Volgens Huntjens komt de periode van 2000 tot 2050 bekend te staan als de periode van de duurzaamheidstransitie en de groene revolutie. “Het wordt een periode waarin mensen op een andere manier leren kijken naar hun eigen leven, hun leefstijl en de gevolgen daarvan. Een tijdperk dat een nieuwe generatie oplevert, die een radicaal andere kijk heeft op de relatie tussen mens en aarde. Daarbij zal de mens niet langer centraal staan, maar de aarde en de wijze waarop wij de aarde bewonen en bewerken. In evenwicht met de natuur. Een periode die een compleet nieuw en duurzaam economisch model oplevert, dat niet langer is gebaseerd op korte termijn-denken, op oneindige groei met onbeperkte hulpbronnen en op overdadig consumptiegedrag”.

 

Patrick Huntjens, lector Sociale innovaties in het groene en blauwe domein
"Ik zet mijn kennis en ervaring in om de nieuwe generatie die de groene revolutie moet gaan voltooien, klaar te stomen.”  
Patrick Huntjens, lector Sociale innovaties in het groene en blauwe domein

Drijfveren
Al jaren houdt Huntjens zich bezig met maatschappelijke veranderingen vanuit verschillende invalshoeken. Hij was zowel werkzaam binnen de overheid als binnen het bedrijfsleven. Met zijn multidisciplinaire achtergrond als ecoloog en politicoloog en ruime internationale ervaring heeft hij zin om aan de slag te gaan met praktijkgericht onderzoek. “Ik heb een passie voor complexe maatschappelijke vraagstukken. Dat ik daar nu onderzoek naar mag doen dat direct toepasbaar is voor de overheid, het bedrijfsleven en de samenleving, maakt het heel zichtbaar en tastbaar. Daarnaast zet ik mijn kennis en ervaring graag in om studenten en docenten op weg te helpen, te inspireren en natuurlijk bewust te maken van het belang van TSI en de duurzaamheidstransitie. Kortom, het klaarstomen van de nieuwe generatie die de groene revolutie moet gaan voltooien.”

Reacties 1 - 4 (4)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.
Yvon Stevers
07
September
2018
Gefeliciteerd met de volgende stap in je carrière. Dat de mooie woorden in daden zullen worden omgezet. Op naar een leefbare aarde voor de volgende generatie's.
Karin Dekker
05
September
2018
Succes Patrick, veel goede ideeën toegewenst, dat is jou wel toevertrouwd!
Philippa Collin
05
September
2018
This is really exciting to read;hopefully we will also commit to making our own institutional culture more sustainable!
Jeltje Rijks
05
September
2018
Zeer hoopvol, dit bericht. Ik wens Patrick Huntjens heel veel succes met dit belangrijke en inspirerende werk.