Haarlem,
23
november
2021
|
08:04
Europe/Amsterdam

Nieuwe lector Rob Roggema stelt zich voor

'Het is niet een kwestie van vechten tégen maar meebewegen mét het water'

rob roggema

Hoe zien onze regio’s, steden en wijken er over een aantal decennia uit? Hoe bieden ze het hoofd aan weersextremen en andere verschijnselen van klimaatverandering? Het zijn vragen waar aankomende professionals over moeten nadenken. Rob Roggema, lector 'Ontwerpend onderzoek voor een veerkrachtige kustdelta en polderlandschap' staat te popelen om ze daarbij te helpen. “De opleidingen van Hogeschool Inholland spelen een belangrijke rol bij mijn onderzoek”, zegt de kersverse lector. “Daardoor is er een natuurlijke verbinding met het onderwijs.”

De noodzaak van zijn onderzoek dat zich richt op ontwerpend onderzoek naar een veerkrachtige kustdelta en polderlandschap staat als een paal boven water. “Hoe de gebouwde omgeving eruit moet komen te zien, weten we niet”, zegt Rob. “Maar dat er werk aan de winkel is om deze toekomst- en klimaatbestendig te maken, is evident. Denk alleen al aan de impact van een stijgende zeespiegel. We zullen ons hoofd boven water moeten houden!”

Hittegolven van 40 graden
“We zien om ons heen het klimaat veranderen en hebben nu al te maken met de gevolgen”, zegt Rob. “Laat staan over vijftig jaar, wanneer er misschien wel wekenlange hittegolven van 40 graden zijn of wekenlange regenperioden. Hoe ontwerpen we daarvoor onze omgeving? Hoe zorgen we voor schaduw, voor extra ruimte voor water in de stad? En wat als de zeespiegel twee tot drie meter is gestegen en er zout kwelwater onze polders instroomt?”

deltawerken

Kathedraaldenken
Voor die groene leiders van morgen wil Rob een andere manier van denken meegeven. “Het is kathedraaldenken. Zoals mensen vroeger kathedralen bouwden die pas na honderden jaren af waren, moeten we studenten ook leren nadenken over oplossingen voor vijf of zes generaties na hen. Hoe ziet een woonwijk in Den Helder er dan uit? Of de watervoorziening in het poldergebied?”

Meebewegen met het water
Volgens Rob stap je dan al snel af van oplossingen om dijken telkens een beetje te verhogen en te verzwaren. “Dat houden we niet vol. Het is niet een kwestie van vechten tégen maar meebewegen mét het water en de vraag stellen: wat zijn de natuurlijke processen, hoe zou de natuur de situatie oplossen? Jongeren zijn zich van dit soort vraagstukken steeds meer bewust. En het is voor hen hartstikke leuk om daarmee aan de slag te gaan.”

“We moeten studenten leren om na te denken over oplossingen voor vijf of zes generaties na hen.”
– Rob Roggema, lector Ontwerpend onderzoek voor een veerkrachtige kustdelta en polderland

Eigen regio
Het zijn grote vraagstukken waar Rob zich sinds zijn aantreden op 1 september binnen de onderzoeksgroep RIC-TOI op werpt en die hij in de regio van Hogeschool Inholland Alkmaar wil laten landen. “Het is superleuk voor studenten van de opleidingen Bouwkunde, Civiele Techniek en Bouwmanagement & Vastgoed/Ruimtelijke ontwikkeling om aan de slag te gaan met de omgeving waar zij vandaan komen.”

Groene leiders
Rob zal studenten begeleiden in trajecten van ontwerpend onderzoek, waarbij ook studenten van andere opleidingen aansluiten. “Denk bijvoorbeeld aan de AFL-opleidingen voor de veranderingen in de polder en groene metropolen. Of aan studenten Social Work om de betrokkenheid van bewoners in de transformatie van een wijk betekenis te geven. Maar ook aan de opleidingen van het domein Creative Business, met processen van co-design en het ontwikkelen van authentiek leiderschap: hoe kunnen onze studenten zich opwerpen als de groene leiders van morgen die de veranderingen in de woonomgeving helpen vormgeven?”

robroggema

Proeftuin Nood-Holland
Wat Rob betreft wordt de regio Noord-Holland een ontwerplaboratorium waarin gewerkt wordt aan toekomstbestendige oplossingen. “Wat we hier ontwikkelen kunnen we vervolgens naar andere plekken in de wereld exporteren.” Hij zoekt daarbij de samenwerking op met regionale partners, zoals overheden, bedrijven in de bouwsector, natuurorganisaties, kennisinstellingen en lokale samenwerkingsverbanden. “Voor de invulling van mijn onderzoeksprogramma wil ik eerst goed luisteren naar de behoeften van de opleidingen. Samen met onder andere Robert Chamski van Inholland verkennen we de urgente opgaven die leven bij externe experts. Dit resulteert uiteindelijk in een breed gedragen onderzoeksprogramma.”

Integratie van kennis en ervaring
De verschillende regionale initiatieven waar studenten van uiteenlopende disciplines bij betrokken zijn, zijn bij uitstek geschikt om kennis en ervaring te integreren. “Het is heel inspirerend om regionale casussen, zoals in Den Helder, Alkmaar, Texel en Haarlem, als voorbeelden te zien van kathedraaldenken. Door studenten van verschillende opleidingen samen te laten werken, ontstaat snel een toekomstgerichte multidisciplinaire samenwerking.”

Schetsen met studenten
Rob: “Voor projecten als in de Helderse wijk De Schooten en het Zijlweg-gebied in Haarlem werken we bijvoorbeeld met Ted van der Klaauw en Miriam Uitterhoeve van Inholland aan schetssessies met studenten. In een middag schetsen we letterlijk de toekomst van die gebieden. Daarmee raken ze bekend met het kathedraaldenken en ontwerpend onderzoek. Zo wil ik een bijdrage leveren aan het onderwijs.” Ook op een andere manier vloeit onderzoek en onderwijs in elkaar over. “Graag pak ik aanvragen voor onderzoeksprojecten samen op met de opleidingen. Ik wil docenten uitnodigen mee te denken en te schrijven om zo goed aan te sluiten op de curricula. Dat is wat mij betreft een belangrijk criterium.”

Reacties 1 - 2 (2)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.
André Frijters
23
November
2021
Beste Rob, Welkom bij Inholland. Ik zie mooie en inspirerende projecten in de toekomst.
Hans Ligtenberg
23
November
2021
Prachtige opdracht, maar kom eens langs in Delft. De groene opleidingen van AFL hebben heel wat te bieden!