Haarlem,
27
maart
2017
|
17:00
Europe/Amsterdam

Lector Studiesucces: 'Zonder relatie geen prestatie!'

Lectorale rede Rutger Kappe

Rutger Kappe hield donderdag 23 maart zijn lectorale rede ‘Studiesucces: verbinden als stap voorwaarts’. De lector Studiesucces presenteerde een oplossingsrichting op basis van een synthese van literatuur en eigen praktijkonderzoeken. Daarmee biedt hij Inholland en het onderwijsveld een strategie voor een beter studierendement die rekening houdt met de diversiteit in het hbo.

Als strategisch beleidsadviseur bij Inholland houdt Rutger Kappe zich al geruime tijd bezig met onderwerpen als studierendement en -uitval. Sinds 2015 is hij actief als lector van de onderzoekslijn Studiesucces van de onderzoeksgroep Onderwijzen en Leren in Diversiteit. Jet de Ranitz, bestuursvoorzitter van Inholland en interim-directeur van het domein Onderwijs & Innovatie, opende de middag. “U bent te gast bij een trotse hogeschool”, hield ze de aanwezigen voor. “In onze missie staat dat diversiteit een kracht is. Niet iedereen leert op dezelfde wijze. Hoe bevorderen we studiesucces te midden van die diversiteit? We hebben de ambitie om steeds beter onderwijs te verzorgen. De onderzoeksgroep Onderwijzen en Leren in Diversiteit denkt daarbij met ons mee en zorgt dat onze onderwijsinnovaties evidence-based zijn.”

Kader voor studiesucces
“Ik wil de complexiteit van studiesucces begrijpen om alle groepen studenten gelijke kansen te bieden op het felbegeerde diploma”, begon Rutger Kappe zijn rede. Hij signaleert dat de verschillende actoren binnen het onderwijs allen hun beperkingen kennen en dat ze elkaar daarom nodig hebben. De lector ziet in meer verbinding de oplossing – verbinding tussen studenten en staf, maar bijvoorbeeld ook tussen docenten onderling, en van interventies. “Zonder relatie geen prestatie!”, was zijn kernboodschap. Kappe lichtte onder meer het kader voor studiesucces toe dat hij ontwikkelde; het clustert factoren die van invloed zijn op studiesucces en deelt ze in naar student-, docent- en onderwijsfactoren. Het kader behelst onder meer vier behoeften die voor elke student gelden: Gezien worden, Actieve betrokkenheid, Sociale & academische integratie en Betekenis.

"Ik zie verbinding als een veelbelovende strategie voor Inholland, want daardoor worden actoren een samenhangend geheel", zei Kappe. "Door te verbinden maak je een stevig bouwwerk waarmee je stappen vooruit zet." Een principe dat volgens hem treffend wordt uitgebeeld door de strandbeesten van kunstenaar Theo Jansen.

Website voor best practices
De lectorale rede markeerde de lancering van het Platform Studiesucces. Op www.platformstudiesucces.nl kan iedereen prille ideeën en bewezen werkwijzen aandragen. Kappe: “Ons doel is een website vol best practices. Draag ook bij!” Voordat collegelid Huug de Deugd Kappe officieel installeerde als lector, merkte hij op dat de oplossingsstrategie erg goed aansluit op de drive en de waarden van de hogeschool: “We vinden dat je kwaliteit samen maakt, in sociale interactie. Onze rode draad is 'persoonlijk en dichtbij'. Gezien worden, dus!"

Studiekeuzecheck
Voorafgaand aan de lectorale rede verzorgde het onderzoeksteam van Studiesucces drie workshops. Deze gaven een indruk van de onderzoeksprojecten van de onderzoekslijn. De workshop van Carlijn Knuiman ging in op de studiekeuzecheck. Sinds de invoering in 2014 staat deze volop in de belangstelling. Knuiman lichtte haar onderzoek toe naar de invoering en doorontwikkeling van de studiekeuzecheck bij de Randstandhogescholen (G5). Aan het woord kwam Riet de Jong, die zich bij de opleiding Pedagogiek met de studiekeuzecheck bezighoudt: "De inhoud van de studiekeuzecheck is maatwerk. Het is fijn dat we nu beter dan voorheen weten welke studenten er binnenkomen. Bovendien voelen zij zich dankzij de individuele gesprekken gezien."

Rutger Kappe, lector Studiesucces
Ik wil de complexiteit van studiesucces begrijpen om alle groepen studenten gelijke kansen te bieden op het felbegeerde diploma
Rutger Kappe, lector Studiesucces

Studentenwelzijn en voorspelmodellen
Tijdens de workshop Studentenwelzijn gaf Nikkie Gubbels een inleiding op dit nieuwe onderzoeksproject. Student en docent Nadia Piet illustreerde het onderwerp met haar eigen ervaringen met een burn-out: “Prestatiedruk kan bij studenten leiden tot een depressie of burn-out. Ik roep onderwijsprofessionals op te onderzoeken welke rol zij kunnen spelen bij het weerbaar maken van studenten.” Het maken van voorspelmodellen kwam aan bod tijdens de workshop van Tjeerd van der Ploeg. Welke geavanceerde modelleringstechnieken zijn in te zetten om de schat aan informatie over het studie(keuze)gedrag te analyseren? Aan de hand van een casus doorliep Van der Ploeg de stappen die tot een voorspelmodel leiden.

De publicatie van de lectorale rede is ook in hardcopy verkrijgbaar. Een exemplaar is via mail aan te vragen bij Martine Roeleveld, projectondersteuner onderzoeksgroep Onderwijzen en Leren in Diversiteit.

Reacties 1 - 1 (1)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.
Jasper Verhage
28
March
2017
Zonder prestatie geen relatie. Dat vergeten de aanhangers van de verbindingsreligie naar mijn mening te veel.