Haarlem/Amsterdam/Rotterdam,
22
september
2017
|
15:38
Europe/Amsterdam

Onderzoek in het kort

Een interview met diversiteitslector Machteld de Jong, middelbare scholieren en hun 21st century skills, de gevolgen van de tegenprestatie voor het vrijwilligerswerk en meer onderwerpen in dit korte overzicht met onderzoeksnieuws.

‘Diversiteit in het onderwijs is een gegeven’
Het integratiedebat is verhard, ondanks de onderwijssuccessen van jongeren met een migratieachtergrond. “Het lijkt wel of alles maar gezegd moet worden, maar mensen snakken ook echt naar 'samen'”, zegt Machteld de Jong in Het Parool. Oud-collega Peter de Brock interviewde onze lector Diversiteitsvraagstukken naar aanleiding van het boek Help! Mijn school is gekleurd, dat ze samen schreef met Huub Nelis, oprichter van Young Works. Het boek verschijnt in januari 2018.

Middelbare scholieren en mbo’ers aan de slag met 21st century skills
Wat kun je op school doen met 21ste eeuwse vaardigheden? Met deze vraag gaan mbo’ers en vo’ers 26 september aan de slag bij het Scheepvaart- en Transport College in Rotterdam tijdens het Atelier21XL. Lector Petra Biemans (HRM en Persoonlijk Ondernemerschap) laat tijdens de sessie zien hoe beroepen veranderen en welke concrete skills nodig zijn op de moderne arbeidsmarkt.

Werkconferentie ‘Doe, leer en inspireer!
Professionals, beleidsmakers, docenten, studenten en vertegenwoordigers van bewoners zijn welkom op de werkconferentie ‘Doe, leer en inspireer!’ van de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid, waar ook de onderzoekslijn Dynamiek van de Stad van Inholland nauw bij betrokken is. Tijdens de middag is er een interactief programma met workshops en buurtsafari’s. De conferentie vindt 26 oktober plaats van 13.00 tot 17.00 uur bij Theater aan de Schie in Schiedam.

Rotterdam: vrijwilligers en de tegenprestatie
Het vrijwilligerswerk en de voors en tegens van een tegenprestatie staan donderdag 5 oktober centraal tijdens een townhall meeting in Rotterdam West. In Rotterdam moeten uitkeringsgerechtigden in ruil een tegenprestatie leveren, vaak in de vorm van vrijwilligerswerk. Maar zorgt dit dat ervoor dat iedereen meer meedoet? En wat zijn de gevolgen voor ‘normaal’ vrijwilligerswerk. Tijdens deze meeting wordt besproken wat er goed gaat en wat er beter kan. De townhall meeting wordt georganiseerd door De Participatie Praktijk, een journalistiek actieonderzoek over de gevolgen van de partipatiesamenleving, waarbij ook onderzoekers van de Inholland-onderzoeksgroep Welzijn & Empowerment betrokken zijn (Dynamiek van de Stad) van het Kenniscentrum De Gezonde Samenleving. 

De wijk nemen
De wijk maakt een glorieuze comeback als drager van vernieuwingen in beleid en uitvoeringspraktijken in zorg en welzijn. Wat is daarbij de bedoeling? Hoe pakt dit uit in de praktijk? En wat betekent dit voor de kwaliteit van het professioneel handelen van professionals in het domein van zorg en welzijn? Ard Sprinkhuizen, associate lector Maatschappelijk Werk, schreef een artikel met antwoord op deze vragen in het tijdschrift over Kwaliteit en Veiligheid in Zorg.

AISS Symposium 2017: Sport & de Wijk
Wat is de kracht van sport in de wijk? Biedt sport kwetsbare jongeren structuur in hun dagelijkse leven? Hoe ervaart een huisarts de rol van sport en bewegen in de dagelijkste praktijk? Zijn er manieren waarop welzijnswerkers, zorgverleners en professionals sport gezamenlijk kunnen inzetten als middel om de leefkwaliteit van wijkbewoners te verhogen? Deze en andere vragen staan centraal tijdens het AISS Sportsymposium Sport & de Wijk op woensdag 4 oktober bij de Hogeschool van Amsterdam. De organisatie is in handen het lectoraat Kracht van Sport van Inholland en de HvA en het lectoraat Topsport en Onderwijs van de HvA. 

 

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.