Delft,
05
december
2021
|
17:43
Europe/Amsterdam

Onderzoek van start: respondenten uit agrifood sector gezocht

Sensorisch- en consumentenonderzoek in de praktijk: de status quo doorbreken?

shutterstock_356425700

ENGLISH BELOW

Hogeschool Inholland voert in samenwerking met diverse partners een tweejarig project uit naar huidige en toekomstige methodieken voor sensorisch- en consumentenonderzoek. Het doel van het project Sensory & Consumer Research is om de status quo te onderzoeken en, waar nodig, praktische oplossingen te ontwikkelen voor goed, betrouwbaar en efficiënt sensorisch- en consumentenonderzoek.

We hebben een vragenlijst ontwikkeld om te onderzoeken in welke mate sensorische en consumentenonderzoeksmethodieken nu worden toegepast. Als u werkzaam bent in de agrifoodsector en in grote lijnen op de hoogte bent van het sensorisch- en consumentenonderzoek dat bij uw organisatie wordt uitgevoerd nodigen wij u uit deze vragenlijst in te vullen. Ook wanneer u sensorisch- en/of consumentenonderzoek doorgaans uitbesteedt is het nuttig als u de vragenlijst invult.

Gegevens worden anoniem verzameld. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 tot 15 minuten.

Helpt u ook mee?

Klik op de onderstaande link voor de vragenlijst in het Nederlands:

Nederlandstalige vragenlijst


ENGLISH

Sensory and consumer research in practice: breaking through the status quo? 

Inholland University of Applied Sciences, together with several partners, started a two-year project focused on current and future sensory and consumer research methods. De objective is to investigate the status quo and provide practical solutions for good, reliable and efficient sensory and consumer research at agri-food companies.

We developed a questionnaire to investigate the sensory and consumer research that is performed in agri-food companies and how familiar you are with different methods and how often methods are currently applied. If you work at a food company and generally informed about the sensory and consumer research at your company, we invite you to fill out this questionnaire. If you usually outsource your sensory and/or consumer research it is also useful of you complete the questionnaire.

Data is collected anonymously and it takes about 10 to 15 minutes to complete the questionnaire.

Want to help?

Please click here for the questionnaire in English.