Haarlem,
13
november
2017
|
13:40
Europe/Amsterdam

Onderzoeksresultaten circulaire economie in Cargo magazine

Circulair is de toekomst. De sector transport en logistieke dienstverlening staat voor de uitdaging om de circulaire economie te omarmen. Aandacht voor big data, rekening houden met de cultuur, een regionale aanpak en de rol van de overheid spelen hierbij een rol. Transportvakblad Cargo magazine besteedde onlangs aandacht aan de resultaten van onderzoek bij Inholland op dit gebied.

Han van Kleef, associate lector bij Hogeschool Inholland en Giovanni Douven, research fellow bij Inholland (beiden bij het lectoraat Learning and Development in Organisations), deden praktijkgericht onderzoek naar hoe bedrijven kunnen innoveren in een circulaire economie. Aandacht voor de resultaten is er volop vanuit de transportsector, waar vakblad Cargo magazine onlangs een artikel publiceerde over de uitdaging voor de logistieke sector om op weg te gaan naar een circulaire economie.

Met Kenniscafés voor bedrijven en stakeholders, interviews en deskresearch onderzochten van Kleef en Douven waar de circulaire uitdaging precies ligt voor onder meer de vrachtlogistieke sector. Aan bod kwamen vraagstukken als: wat is de rol van de overheid? Hoe ga je om met delen van (big) data? Hoe kun je het beste rekening houden met de cultuur van de sector? De behandelde vraagstukken liggen in het verlengde van de onderzoeksagenda 'Duurzaam organiseren met de menselijke maat', die aansluit op de Inholland-thema's gezond, creatief en duurzaam.

De uitkomsten van dit onderzoek worden ook gepresenteerd op 23 november tijdens het symposium “Circulaire economie: Hoe gaan we verder? De resultaten van onderzoek naar circulaire economie en het mkb.” Op het symposium is aandacht voor de betekenis van de resultaten en werpen de onderzoekers een blik naar de toekomst.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.