Alkmaar,
19
oktober
2020
|
09:04
Europe/Amsterdam

Online actualiteitencollege: belang en betekenis van levensverhalen

Levensloopsociologie

Het belang en de betekenis van levensverhalen voor het sociaal werk staan centraal tijdens het online actualiteitencollege Levensverhalen op woensdag 21 oktober. Naar aanleiding van de herdruk van het boek Levensloopsociologie van Hans-Jan Kuipers gaan de auteur, een hulpverlener (ooit zorgontvanger) en een student vanuit Inholland Alkmaar met elkaar in gesprek.

In het sociaal werk bieden levensverhalen achtergrond en betekenis aan situaties waarin zorggebruikers verkeren. Sociaal werkers hebben op hun beurt baat bij sociologische begrippen om die levensverhalen te duiden. Met zijn boek Levensloopsociologie biedt Hans-Jan Kuijpers deze sociologische begrippen. Het is dan ook al jaren verplichte studiestof voor studenten Social Work en nu net weer in herdruk verschenen.

In het werkveld bestaat een neiging tot het individualiseren, psychologiseren en medicaliseren van zorggebruikers. De sociologie is geen alternatief voor deze neiging, maar een onontbeerlijke aanvulling. Die aanvulling is van belang om te interpreteren wat zorggebruikers vertellen over de schulden, verslaving of stoornissen die hun levens beïnvloeden. Zulke unieke levensverhalen zijn immers onlosmakelijk verbonden met de meeromvattende maatschappelijke verschijnselen waar de naam ‘sociaal werk’ naar verwijst.

In de nieuwe versie van Levensloopsociologie is rekening gehouden met de veranderingen die het afgelopen decennium in het werkveld plaatsvonden. Tevens heeft de auteur reacties van studenten en collega’s op de originele editie van het boek verwerkt. Dat heeft onder meer geleid tot het toevoegen van een hoofdstuk over het sociologische werk van Max Weber.

Meer informatie en aanmelden
Het online actualiteitencollege is bedoeld voor het hele werkveld sociaal werk, waaronder studenten en docenten, en vindt plaats op woensdag 21 oktober van 13.00 tot 14.15 uur, online via Zoom en uitgezonden vanuit Inholland Alkmaar. Meer informatie over het programma en aanmelden vind je op het Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland. Aan deelname van het actualiteitencollege zijn geen kosten verbonden.