Haarlem,
17
november
2020
|
13:38
Europe/Amsterdam

Online actualiteitencollege: De wijk als weg naar werk

Woensdag 18 november van 13.00 tot 14.15 uur via MS Teams

281489

De resultaten van het onderzoek De Wijk als Werkgever staan woensdag 18 november centraal tijdens een speciaal online actualiteitencollege, georganiseerd door de kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland. In het onderzoek, uitgevoerd door de Inholland-onderzoekslijn Empowerment en Professionalisering en de (voormalige) bijzonder Inholland-onderzoekslijn Stimulering Gezonde Samenleving, wordt de ondersteuning en de rol van het sociaal werk in de wijk onder de loep genomen.

Meer en meer wordt van mensen gevraagd, om bij te dragen aan het arbeidsproces. Ook mensen met kwetsbaarheden. Het idee is dat arbeid een belangrijke factor is bij zelfstandigheid, welzijn en gezondheid.

De wijk kan bij het vinden en creëren van werk een belangrijke rol spelen. Het is belangrijk dat er voorwaarden geschapen worden waaronder de bewoner naar vermogen kan meedoen, een gewaardeerde bijdrage kan leveren en zichzelf verder kan ontwikkelen. Dat vraagt onder meer aandacht voor een passende inhoud van het werk zelf en passende ondersteuning. Sociaal werkers kunnen samen met de bewoners voorwaarden creëren waardoor werk in de wijk mogelijk wordt.

De Wijk als Werkgever: presentatie onderzoeksresultaten
In het onderzoek De Wijk als Werkgever staat de ondersteuning en de rol van het sociaal werk in de wijk centraal. In 2018 en 2019 is in zes wijken in de steden Haarlem, Emmen en Deventer onderzocht of werkgelegenheid kan ontstaan uit latent werk: werk waarvan we pas weten dat het er is als iemand ons erop wijst of ernaar vraagt. 

Er is gekeken:

  • of er inderdaad werk blijft liggen in een wijk en hoeveel,
  • onder welke voorwaarden mensen bereid zijn voor de uitvoering ervan te betalen,
  • hoe het werk beschikbaar gemaakt kan worden voor mensen die dit werk willen doen.

Tijdens het actualiteitencollege worden de uitkomsten van dit onderzoek gepresenteerd. Socioloog en universitair docent Thomas Kampen was als bijzonder lector Stimulering Gezonde Samenleving verbonden aan dit onderzoek. Hij gaat tijdens dit actualiteitencollege in op de actuele ontwikkelingen rondom werk in de wijk. Onderzoeker Joost Weling zal de highlights van het onderzoek belichten. Daarna gaan we in gesprek met bijvoorbeeld sociaal werkers uit de wijk, sociaal ondernemers, bewoners in de wijk en andere betrokkenen.

Meer informatie en aanmelden
Het actualiteitencollege vindt woensdag 18 november van 13.00 tot 14.15 uur plaats via MS Teams. Ga voor meer informatie en aanmelden naar de website van het kennisplatform Sociaal Domein.