14
april
2022
|
07:40
Europe/Amsterdam

Ontwikkelen met een open blik: in gesprek met Nahied Rezwani

‘Ik nodig mijn collega’s uit zichzelf te zijn; onze taak is te ondersteunen bij wat zij nodig hebben’

Nahied Rezwani

Werken bij onze hogeschool betekent bijdragen aan de ontwikkeling van onze studenten, hogeschool, het onderwijs en ons praktijkgericht onderzoek. Dat vraagt om een open blik naar jezelf en jouw omgeving. Om dát te onderstrepen zijn we gestart met onze eerste werkgeversmerkcampagne ‘Ontwikkelen met een open blik’. In een serie interviews vertellen onze collega's wat dit voor hen betekent. Hoe ontwikkelen zij zich? En met welke blik kijken zij naar hun omgeving? Vandaag is het de beurt aan Nahied Rezwani, directeur van het domein Business, Finance & Law én vestigingsdirecteur van de locatie Rotterdam. 

Nahied is een gepromoveerd econoom, en heeft gewerkt als inspecteur bij het ministerie van Financiën bij de Inspectie der Rijksbegroting (IRF). Daarna was zij programmamanager bij het Innovatie Platform onder het voorzitterschap van premier Balkenende, om later als coördinator van accountmanagers bij het ministerie van Onderwijs, de directie MBO, aan de slag te gaan. De volgende stap voor Nahied was als directeur sector Economie en Dienstverlening bij het Graafschap College. Momenteel is Nahied locatiedirecteur bij Hogeschool Inholland te Rotterdam en verantwoordelijk voor het domein Business, Finance & Law. Naast haar werk vervult Nahied een aantal bestuurlijke en toezichthoudende functies bij instellingen binnen onder meer zorg, welzijn en onderwijs. 

Een echt familiegevoel 
Nahied ervaart een echt familiegevoel bij Inholland. “Iedereen staat voor elkaar klaar”, vertelt ze trots. Volgens Nahied wordt de waarde persoonlijk & dichtbij hier geleefd. “Als iemand iets vervelends meemaakt, kijken we waar we hem of haar het best kunnen ondersteunen. Er wordt goed voor elkaar gezorgd en iedereen hoort erbij.” Tegelijkertijd ziet Nahied dat er een bepaalde voorzichtigheid en bescheidenheid heerst. “We durven niet altijd te zeggen hoe goed we zijn.” Dat mag wat Nahied betreft veranderen. 

Samenwerken met werkveldpartners 
Nahied is veel betrokken bij de beleidsvorming. Ze zet zich vooral in op de flexibilisering van het onderwijs. “Het onderwijs is meer dan enkel kennisoverdracht”, legt ze uit. “We betrekken regelmatig partners uit het werkveld. En we vinden het belangrijk dat studenten leren om multidisciplinair samen te werken.” 

In die samenwerkingen met het werkveld en onderzoek worden de verschillen tussen locaties meer duidelijk. Elke locatie werkt samen met lokale partijen. “In Amsterdam speelt Schiphol een belangrijke rol. Bij mij in Rotterdam draait het juist veel om onze haven en het bijbehorende transport.” Nahied vindt het mooi om te zien dat studenten op deze manier direct een bijdrage kunnen leveren aan maatschappelijke vraagstukken uit de regio en hier een netwerk leren opbouwen. 

Voor collega’s betekent deze vorm van onderwijs dat er nauw contact moet worden onderhouden met de omgeving en er ruimte is om te experimenteren. “Hoe mooi is het om in een organisatie te werken waar je ruimte krijgt voor je eigen creativiteit en innovatie.” 

Altijd op zoek naar nieuwe dingen 
“Het is mijn ambitie om ons meerjarenplan goed van de grond te krijgen”, vertelt Nahied. Ze hoopt daarmee echt verschil te kunnen maken in het onderwijs. “We hebben met elkaar doelen gesteld die we willen bereiken. Hier hebben we elkaar vervolgens voor nodig.” Nahied doet een beroep op haar collega’s om aan te geven wat ze nodig hebben om hieraan bij te kunnen dragen. “Hoe kan ik ervoor zorgen dat jij het beste uit jezelf kunt halen?” zegt ze vol passie. 

Nahied houdt ervan om nieuwe dingen te proberen. Diezelfde ochtend organiseerde ze voor het eerst een dialoog over polarisatie. “Het was een domeinoverstijgend gesprek waarbij zelfs deelnemers van buiten de organisatie aansloten”, vertelt ze. Het onderwerp gaat Nahied aan het hart. “Door de pandemie zijn sommige collega’s verder uit elkaar komen te staan. Daarom is het belangrijk dat we in gesprek gaan en blijven.” 

Boilerplate

De tip van Nahied voor (nieuwe) collega's 
“Wees jezelf en probeer met je nieuwe en kritische blik naar de organisatie te kijken en voor verbetering binnen de organisatie te zorgen.” 

Blijven ontwikkelen met een open blik      
Ook met een open blik naar jezelf en je omgeving blijven kijken? Verken de campagnewebsite Kom werken bij Inholland.

 

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.