Haarlem,
18
september
2019
|
06:05
Europe/Amsterdam

Onze Kwaliteitsafspraak in beeld

De illustraties die gemaakt zijn om onze Kwaliteitsafspraak te verbeelden, zijn nu voor iedereen te vinden. Op ons Communicatieportaal kun je ze downloaden om bijvoorbeeld te gebruiken voor presentaties.

In het kader van de Wet Studievoorschot (WSV) stelt de Rijksoverheid dit geld beschikbaar om de kwaliteit van het hoger onderwijs ten gunste van de student te versterken. De manier waarop Inholland het budget wil gebruiken, staat verwoord in de Kwaliteitsafspraak 2019-2024. De Hogeschool Medezeggenschapsraad is inmiddels akkoord met de inhoud van de Kwaliteitsafspraak. Het document is op 5 april 2019 verstuurd naar de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) ter beoordeling.

In de Kwaliteitsafspraak staat hoe wij de middelen willen inzetten om ons onderwijs voor studenten te verbeteren en daarmee mede de doelstellingen te realiseren uit het Instellingsplan 2016-2022 ‘Durf te leren’, inclusief de punten die voortvloeien uit de onlangs opgeleverde tussentijdse evaluatie van dat plan, de midterm review. De extra middelen maken het mogelijk onze plannen sneller te implementeren of te verdiepen en daarmee voor studenten zichtbare verbetering te realiseren. Zo investeren we in vernieuwing van het onderwijs. De Kwaliteitsafspraak is tot stand gekomen naar aanleiding van gesprekken met medezeggenschapsraden, docenten, studenten en externe stakeholders.

Ga naar het Communicatieportaal en gebruik de beelden

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.