Haarlem,
18
april
2017
|
10:07
Europe/Amsterdam

Ook in technologische ziekenhuisomgeving oog blijven houden voor de patiënt

Nicoline Zwanenburg, teamleider opleiding MBRT

In de blog-estafette geven we de pen door met de vraag: wat betekent bijdragen aan De Gezonde Samenleving voor jou? In nummer 2 vertelt Nicoline Zwanenburg, teamleider van de opleiding Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (MBRT), hoe ze bij deze opleiding betekenis geven aan de inspiratievisie en het zoekproces naar de verbinding tussen het curriculum, de beroepspraktijk en de visie.

Bijdragen aan De Gezonde Samenleving betekent voor mij…
….in eerste instantie vonden we het heel moeilijk om de visie te vertalen naar onze opleiding. Reeds geschetste beelden zaten behoorlijk in de weg, alleen waren we ons daar nog niet van bewust. We keken vanuit het thema naar onze opleiding en probeerden de kernopgaven hierbinnen een plek te geven. Maar in plaats van profilering van de opleiding gebeurde het tegenovergestelde: we raakten er de kracht, de kern en de identiteit van de opleiding door kwijt. Toen we ons van bovenstaande bewust werden en het ons lukte ons los te komen van de bestaande beelden, hebben we onszelf de volgende vragen gesteld: wat is de kern van de opleiding en hoe willen we ons profileren? En als we dit dan helder hebben, hoe kunnen we De Gezonde Samenleving en de kernopgaven verbinden aan ons opleidingsprogramma?

Onze studenten en de beroepspraktijk
Een collega van Werving Instroom en Relatiemanagement en enkele sollicitanten, waar we in die periode gesprekken mee hadden, hebben ons onbewust geholpen bij het vinden van antwoorden op deze vragen. Zij stelden ons nieuwsgierige vragen over de studenten en de beroepspraktijk en vertelden over het beeld dat zij bij de ideale Inholland MBRT-afgestudeerde hadden. Toen werden we enthousiast. Een kleine groep collega’s is gestart met het vormgeven van een document, waarin we uitleggen wie we zijn, wat het beroep van medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundige (mbb’er) inhoudt en hoe wij de verbinding tussen ons curriculum en de inspiratievisie zien. Tijdens het schrijven kwamen we er achter dat we eigenlijk al veel met de drie kernopgaven deden in ons curriculum en dat we al plannen hadden deze punten te versterken. We hadden daarvoor alleen een andere taal gebruikt. We zijn vervolgens met het hele team in dialoog gegaan en op dit moment zijn we bezig met het uitkristalliseren van onze ideeën en onze visie op de wijze waarop we De Gezonde Samenleving concreet kunnen vormgeven.

Empowerment gaat bij ons niet over gedragsverandering van de burger, maar om empowerment van de mbb’er en de beroepsgroep.
Nicoline Zwanenburg, teamleider MBRT

Technologie met oog voor de patiënt
De mbb’er werkt op een afdeling medische beeldvorming of een bestralingsafdeling. Het is aan de mbb’er om een zo optimaal mogelijk diagnostisch onderzoek te creëren of een optimale bestralingsbehandeling uit te voeren. Dit is de kern van zijn beroep. In de technologische ziekenhuisomgeving is het uitermate belangrijk dat de mbb’er oog blijft houden voor de patiënt. Situationele benadering en bejegening zijn daarbij essentieel. Het werken met technologie en ict is vanzelfsprekend, zonder technologie en ict is er geen medische beeldvorming en radiotherapie mogelijk. Maar toch zien we daar ook uitdagingen die we kunnen relateren aan DGS, zoals het op een correcte wijze omgaan met beelddata (patiëntendata), waarbij we denken aan ethiek, archivering en bescherming van persoonsgegevens en mogelijk ook 3D-printing van lichaamsstructuren.

Empowerment van de mbb’er en de beroepsgroep
We zijn een medisch-technische opleiding en geen agogische opleiding. Empowerment gaat het bij ons dan ook niet over gedragsverandering van de burger, maar om empowerment van de mbb’er en de beroepsgroep. In ons curriculum hebben we al verschillende opdrachten met als doel de ontwikkeling van de professionele houding van de student te stimuleren. Het leren profileren als deskundige mbb’er en als autonome professional willen we graag versterken. Bij het uitvoeren van die taken, is het belangrijk rekening te houden met het handelen van de andere professional. Wij willen onze studenten hierop voorbereiden door ze te leren de taal van de ander te verstaan en over de muren van het eigen beroep heen te kijken. We denken daarbij niet alleen aan de samenwerking met medisch specialisten, maar ook met de ict-professional of de ontwerper van apparatuur of ict-programma’s, zodat in de toekomst het overleg tussen gebruiker en ontwerper soepeler verloopt. Interprofessioneel werken zien we als ‘op hetzelfde moment met diverse disciplines werken aan doelgerichte aanpak van het probleem van de patiënt’. Als we deze zienswijze hanteren, dan werkt de mbb’er váák interprofessioneel. Ieder lid van het multidisciplinaire team heeft, vanuit zijn eigen discipline en op basis van zijn eigen expertise zijn eigen specialistische taken.

Open houding
Belangrijk in ons zoekproces is dat wij zelf de regie hebben gepakt en vanuit de kracht en kern van de opleiding zijn gaan kijken naar de inspiratievisie. Nodig is dat wij regelmatig over de visie en de mogelijke uitwerkingen de dialoog aangaan binnen het team, maar ook de tijd nemen om onze gedachten en ideeën te laten bezinken. Belangrijk voor het verdere verloop van het zoekproces is dat wij die open houding blijven handhaven, dat we ook ideeën durven los te laten en dat we er anderen bij blijven betrekken. Die anderen zijn onze studenten, maar ook collega’s van andere opleidingen, die nieuwsgierige en kritische vragen stellen, hun eigen mening kunnen parkeren en niet voor ons gaan invullen. Ik zou het leuk vinden als een of twee collega’s van andere opleidingen, die zich door deze beschrijving aangesproken voelen, aanwezig willen zijn bij een volgend overleg waar de visie op de agenda staat en ons kritisch en nieuwsgierig gaan bevragen. Dit zal ergens in mei zijn. Mail me, de eerste twee collega’s die mij mailen, die nodigen we uit.

Ik geef de pen door aan Erik Sterk. Een collega van social work zuid, omdat ik nieuwsgierig ben naar de unieke ideeën van social work betreffende het thema De Gezonde Samenleving.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.