07
december
2023
|
12:57
Europe/Amsterdam

Paarse Vrijdag: iedereen hoort erbij!

studenten_voltijd_samenwerken

“Morgen is het Paarse Vrijdag. Inholland vindt het belangrijk om daaraan mee te doen, omdat we willen laten zien dat we onze diversiteit koesteren, iedereen erbij hoort en niemand uitgesloten mag worden om wie die is”, zegt Bart Combee namens het college van bestuur van Hogeschool Inholland. “Inholland staat midden in de wereld en wat er om ons heen gebeurt, raakt ons ook. Alleen al afgelopen jaar waren er oorlogen, natuurrampen, politieke ontwikkelingen en andere maatschappelijke gebeurtenissen waar discussies over zijn en waar mensen uit onze gemeenschap zich betrokken bij voelen. Het heeft invloed en doet iets met ons. Iedereen beleeft het op zijn eigen manier. De vraag is, hoe ga je ermee om?”

“Zo merken we dat de politieke ontwikkelingen bij de laatste verkiezingen wat losmaken bij collega’s en studenten. Sommigen zijn er bezorgd over, anderen zijn positiever of juist neutraal. De meningen erover zijn verdeeld. Iedereen bekijkt het vanuit een ander perspectief. En dat mag! Blijf vooral met elkaar in gesprek. Luister en respecteer elkaar.”

“Normaal reageren we niet op verkiezingsuitslagen. Dit keer willen we wel graag een antwoord geven op een vraag die regelmatig voorbijkomt: wat betekent het voor ons als hogeschool? Daar kunnen we kort over zijn: verkiezingsuitslagen veranderen niet wie wij zijn en waar we voor staan. Dat wij een inclusieve hogeschool zijn, waar iedereen zich thuis moet kunnen voelen, blijft onveranderd overeind! Wat er voor het onderwijs in Nederland verandert valt  nog heel weinig over te zeggen. We weten immers niet welke keuzes een nieuw kabinet zal maken.”

 Verschillen maken dat we elkaar kunnen versterken
"Onze kernwaarden blijven; we durven van elkaar te leren, we zijn persoonlijk en dichtbij en kennen elkaar. We zijn inclusief want iedereen hoort erbij, welke sociale en culturele achtergrond, geloof, politieke overtuiging, fysieke of mentale beperking, seksuele oriëntatie of gender je ook hebt. We zijn een hogeschool waar iedereen zich thuis moet kunnen voelen en waar iedereen welkom is. We moedigen je aan jezelf te zijn met jouw unieke eigenschappen. Want juist die verschillen maken dat we elkaar kunnen versterken. Diversiteit leidt tot meerwaarde die we benutten in ons onderwijs en onderzoek.”

“Deze Paarse Vrijdag is een mooi moment om te benadrukken waar wij voor staan. Trek jij morgen paars aan?”

Ook via social media geven we aandacht aan Paarse Vrijdag, zoals op Facebook en Instagram.

paarsevrijdag

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.