25
mei
2023
|
16:05
Europe/Amsterdam

Pabodocenten staan weer voor de klas

“Voor de klas staan is topsport en mensen die dat kunnen verdienen een lintje!”

Wilbert voor de klas

“Het is goed om samen weer even met de voeten in de klei te staan,” zegt Wilbert. Hij was één van de elf Pabo collega’s die op 15 mei jl.  een middagje zelf voor de klas stonden. Ze vervingen de startende leerkrachten van Stichting Fedra, tijdens een bijeenkomst aan het eind van hun inductieprogramma. Het idee was om de starters te helpen, maar ook voor de docenten was dit een bijzondere ervaring. 

Iedere klas werd  overgenomen door twee Pabodocenten. Dit was prettig want het gaf de docenten de mogelijkheid om samen voor te bereiden, reflecteren en te leren. Terwijl sommige Pabodocenten nog steeds regelmatig les in het basisonderwijs geven, stonden anderen al jarenlang niet meer voor de klas, wat deze middag best spannend maakte.

“Eigenlijk zou het goed zijn als iedere Pabodocent elk half jaar een dagdeel zelf voor de klas zou staan,” zegt Madeleine die ook van de partij was. “We leiden mensen op voor de praktijk en daarom is het belangrijk dat we die zelf goed kennen. Als je een les over kriebelbeestjes geeft aan kinderen van groep drie, leer je veel meer dan dat je uit twintig boeken kunt halen. Voor de klas staan is topsport en mensen die dat kunnen verdienen een lintje!” 

Veerkracht 
Wilbert heeft veel contacten met basisscholen in de regio, maar vond het ook bijzonder om na tien jaar weer voor de klas te staan. “Er speelt echt van alles op zo’n school en daar moet je als leerkracht constant op inspelen. Wat veerkracht betreft zijn er grote verschillen tussen wat leerlingen nodig hebben, daardoor sta je constant aan.” Wilbert is met de kinderen een robotje gaan programmeren, wat ze erg interessant vonden. “Het was leuk om te zien dat kinderen op verschillende manieren leren. Het ene kind denkt eerst even na terwijl een ander kind het meteen zelf wil uitproberen. Op zo’n dag als dit zie je de kloof tussen de praktijk en het instituut verdwijnen, het contact met het werkveld is hier optimaal!” 

Mooi initiatief 
Voor de Pabodocenten was het een mooie ervaring om weer eens in het basisonderwijs te werken, die zeker voor herhaling vatbaar is. Uit een evaluatie met een aantal starters en Pabodocenten kwam naar voren dat dit een mooi initiatief is om voort te zetten, misschien zelfs een aantal keer per jaar en dan voor een hele dag. De volgende keer willen de starters de vrijgekomen tijd benutten door op bezoek te gaan bij andere scholen. Dit was in ieder geval een mooi initiatief dat door ouders, de starters en directeuren echt gewaardeerd werd.