Haarlem,
25
januari
2017
|
12:56
Europe/Amsterdam

Pabo'ers onderzoeken rendement naschools programma Playing for Success

Studenten van de Pabo van Inholland Haarlem gaan onderzoek doen naar het rendement van Playing for Success (PfS). Dit initiatief van Telstar Thuis in de wijk werd onlangs op feestelijke wijze gelanceerd in het stadion van voetbalclub Telstar. Bij dit onderzoek wordt ook in beeld gebracht welke veranderingen begeleiders, leerkrachten en ouders opmerken bij deelnemende kinderen. Het onderzoek wordt grotendeels gefinancierd door de Haarlemse stichting Sanctus Bavo.

Playing for Success is een naschools programma voor kinderen van 9 tot 14 jaar die om social-emotionele redenen minder presenteren dan zij zouden willen of kunnen. Het programma stuurt voornamelijk op motivatie, inspiratie, zelfvertrouwen en goede begeleidingen voor de kinderen. Voetbalclub Telstar faciliteert dit initiatief onder de naam: ‘Telstar in de Wijk’.

In het stadion werken de kinderen samen aan opdrachten op het gebied van taal, rekenen en computervaardigheden. Hierbij kan gedacht worden aan interviews met spelers, het budgetteren van een voetbalteam of het berekenen van de oppervlakte van het voetbalveld. Uit eerder onderzoek bleek al dat maarliefst 98 procent van de kinderen een verbetering opmerkt na afloop van het programma Playing for Success. Zo is er bijvoorbeeld een meisje dat al een jaar geen vragen meer durfde te stellen in de klas. Door het programma van Playing for Success stelt het meisje inmiddels meerdere vragen per dag en vindt zij het niet meer eng om in de klas vragen te stellen. Een ander goed voorbeeld wordt gegeven door Sanne. Zij geeft aan dat zij zich nu beter kan concentreren als er achter haar in de klas jongens zitten te kletsen. Ook durft zij nu ook een autistische jongen te helpen die eerst wat agressief kon zijn en waar zij soms bang voor was.

Stagiaires van Pabo Inholland Haarlem worden als coaches ingezet om de kinderen te begeleiden en te stimuleren. Een ervaren leerkracht zorgt voor de ondersteuning. Het traject lijkt nu vruchten af te werpen, maar op dit moment is er geen helder beeld van de opbrengsten of de effecten op langere termijn.

Onderzoek 2015-2018
Landelijk is naar de opbrengsten van PfS reeds onderzoek gedaan door Oberon. Ook internationaal is het traject onderzocht. Om de voortgang van het project in de IJmond te monitoren en (specifieke) succesfactoren in beeld te brengen of te verbeteren is lokaal onderzoek nodig. Dit schooljaar start Pabo Haarlem een grootschaliger onderzoek naar de aanpak van PfS IJmond. Hierbij doen studenten en docenten van de Pabo én het werkveld onderzoek naar de effecten van het project. Jeroen Onstenk, lector Pedagogisch-didactisch Handelen in het Onderwijs’ en Marian Blankman, kerndocent onderzoek bij de Pabo, begeleiden deze onderzoeksgroep en brengen hierover een publicatie uit.

Sanctus Bavo
Het onderzoek wordt grotendeels gefinancierd door de stichting Sanctus Bavo. De stichting is opgericht in december 1961. De doelstelling van de stichting is in de akte omschreven als het verlenen van bijstand in de meest uitgebreide zin aan de Haarlemse Katholieke Studentenvereniging ‘Sanctus Bavo’.” De doelstellingen van de stichting en de vereniging zijn in de loop der jaren verschoven. In 1974 zijn de activiteiten van de vereniging beëindigd. In de laatste ledenvergadering spraken de vereniging en de stichting af het pand van de vereniging aan de Ripperdastraat in Haarlem te benutten ten behoeve van ‘sociaal-culturele en maatschappelijke activiteiten en/of organisaties’. In het kader van deze doelstelling heeft de stichting het pand aan de Ripperdastraat verhuurd aan diverse organisaties. Inmiddels heeft het bestuur van de stichting het pand aan de Ripperdastraat afgestoten. Met de opbrengsten uit de verkoop van het pand is een fonds gevormd.

Passend bij deze geschiedenis omschrijft het bestuur van de stichting als doelstelling van het fonds het (financieel) ondersteunen van onderzoek van studenten aan een vervolgopleiding. Secretaris van het fonds Kees Heijne: “Beide bestuursleden waren erg enthousiast over het project. De studentenvereniging is opgericht vlak na de oorlog. Veel mensen hadden het niet breed, studenten woonden nog lang thuis. Ook was studeren in veel gezinnen nog iets bijzonders. Het bood kansen op een goede toekomst. Playing for Success gaat ook over kansen op een goede toekomst voor jonge kinderen, die wat extra steun nodig hebben.”

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.