06
februari
2023
|
08:05
Europe/Amsterdam

Persoonlijk sportbudget vanaf nu inzetbaar via HR2day

Sport

Bij Inholland vinden we vitaliteit erg belangrijk. Actief bewegen en regelmatig ontspannen helpen om gezond en fit te blijven. Daarom bieden we je de mogelijkheid om de kosten voor een sportabonnement of sportlessen te declareren. In 2023 kun je dit doen met een persoonlijk sportbudget. Hoe dit werkt lees je hier.

Sportbudget
Als je in dienst bent bij Inholland ontvang je een persoonlijk sportbudget van 240 euro per kalenderjaar. Heb je een arbeidsovereenkomst die afloopt gedurende 2023, dan ontvang je een budget naar rato van de resterende duur. Het budget kan je vanaf nu gedurende het jaar besteden via HR2day. Dit kan in één keer, maar ook in delen. Je kunt het budget gebruiken voor sportlessen en -abonnementen. Sportbenodigdheden zoals materialen en sportkleding vergoeden we niet.

Inzetten van het budget
Je benut het budget door declaraties in te dienen via HR2day. Welke stappen je hiervoor achtereenvolgens doorloopt, lees je op Weten & Regelen. Bij je declaratie voeg je een factuur of betalingsbewijs toe waaruit duidelijk blijkt dat het gaat om kosten die ten behoeve van jouw abonnement of lessen zijn gemaakt. Sportlessen voor gezinsleden, huisgenoten of anderszins kun je niet declareren. Het is belangrijk dat je op de factuurdatum of de datum van het betalingsbewijs in dienst bent bij Inholland en dat de datum valt binnen de periode waarop het persoonlijk budget betrekking heeft.

Na goedkeuring van je declaratie ontvang je de vergoeding bij de eerst mogelijke salarisbetaling. De uitbetaling brengen we in mindering op je sportbudget in HR2day. Helaas kunnen we je resterende budget niet tonen in HR2day. Het is dus handig om dit zelf bij te houden. Bij twijfel kun je altijd even navraag doen bij het Service Center HRM. Budget dat aan het einde van het kalenderjaar of bij uitdiensttreding nog resteert komt te vervallen.

Extra budget
Voorheen kon je twee keer per jaar, in april en oktober, je declaratie indienen. Vanwege de gewijzigde systematiek vanaf 2023 nemen we de vergoeding over november en december 2022 (voorheen te declareren in april 2023) op als een eenmalige verhoging van het sportbudget in 2023:

  • ben je in of voor november 2022 in dienst gekomen, dan ontvang je eenmalig een extra budget van 40 euro;
  • ben je in dienst gekomen in december 2022, dan krijg je eenmalig een extra budget van 20 euro.

Meer informatie
Meer informatie over het persoonlijk sportbudget vind je in de regeling en op Weten & Regelen. Heb je vragen over de regeling? Neem dan contact op met het Service Center HRM. Via de mail of telefonisch van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 16.00 uur via 023 522 31 23.

In de tweede helft van 2023 evalueren we de regeling en besluiten we met de vakorganisaties over voortzetting van de regeling in de nieuwe vorm.

 

Reacties 1 - 4 (4)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.
Michaela Back
07
February
2023
Mijn vereniging schrijft het in 3 keer af, tot wanneer kan deze declaratie ingediend worden?
Daan Stet
08
February
2023
Dag Michaela, ik heb het even nagevraagd bij HR: Betalingen voor sportabonnementen en -lessen die zijn gedaan in 2023 kunnen gedurende heel 2023 ingediend worden. Wanneer in meerdere termijnen wordt afgeschreven kan ervoor worden gekozen om op meerdere momenten in het jaar een declaratie in te dienen. De facturen/afschrijvingen kunnen ook opgespaard worden en gebundeld worden in één declaratie. Wel is het van belang dat betalingen en facturen in 2023 ook daadwerkelijk dit kalenderjaar gedeclareerd worden via HR2day.
Sander
06
February
2023
Beetje in het verlengde van eerdere vragen: in hoeverre valt lidmaatschap van een watersportvereniging (waarbij middelen van de vereniging kunnen worden gebruikt) onder de regeling?
Daan Stet
07
February
2023
Dag Sander, ik heb het nagevraagd bij HR. Jouw lidmaatschap valt binnen de kaders van de regeling (feitelijk niet anders dan het lidmaatschap van een tennisvereniging) en kan het budget voor deze kosten aangewend worden.
Ronald Nanne
06
February
2023
Bij Peakz Padel (wat ik regelmatig doe) kan je geen abonnement afnemen, ik volg ook geen lessen. Je huurt een baan, speelt een uur of meer en klaar.

Kom ik dan ook in aanmerking voor dit sportbudget?
Daan Stet
06
February
2023
Dank voor je reactie op het bericht over het sportbudget. Ik heb het even nagevraagd bij HR. Hierbij het antwoord: de kosten voor de huur van een padel- of tennisbaan kunnen bekostigd worden vanuit het sportbudget. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor de kosten die gemaakt worden om banen te kunnen zwemmen in het zwembad. We maken hierbij geen onderscheid tussen abonnementen, strippenkaarten of losse entreebewijzen.
Bert de Jong
06
February
2023
Misschien is het antwoord op deze vraag interessant voor meer mensen:

Mag het budget ook worden ingezet om een sportkeuring uit te laten voeren? Voor mij is dit nodig om verantwoord te kunnen sporten.
Daan Stet
06
February
2023
Dag Bert, dank voor je vraag. Het persoonlijk sportbudget zit op de kosten voor sportabonnementen en -lessen. Het is niet mogelijk om een sportkeuring vanuit het budget te bekostigen.