Alkmaar, Haarlem, Diemen,
01
februari
2021
|
09:40
Europe/Amsterdam

POCITYF: studenten helpen Alkmaar duurzaam en slimmer te worden

De historische steden Alkmaar en Evora in Portugal zijn door de Europese Commissie uitgekozen om waar mogelijk duurzaam te worden. Via het project POCITYF zijn de twee steden een voorbeeld in duurzaamheid voor andere steden in Europa. De lessen die in Alkmaar en Evora geleerd zijn, worden voortgezet in bijvoorbeeld Bari in Italië en Granada in Spanje, de zogenaamde ‘following cities’. Alkmaar wordt de komende jaren nog duurzamer gemaakt met behulp van Julian Besuijen, een Diemense student Mathematical Engineering en diverse studenten Informatica van Inholland Haarlem. Met de Alkmaarse opleiding Social Work wordt gesproken, zodat ook deze studenten hun expertise in gaan zetten voor POCITYF.

Kennis terugbrengen in onderwijs
Petra Bijvoet, projectmanager TerraTechnica ziet veel kansen in dit project: “Bij dit project wordt veel kennis opgedaan in innovatieve energietoepassingen en datatoepassingen. Om deze kennis te borgen is het belangrijk dat niet alleen bedrijven, maar ook de onderwijsinstellingen aangesloten zijn. Op deze manier kan je de opgedane kennis terugbrengen in het onderwijs en profiteren ook de studenten. TerraTechnica is nauw verbonden bij dit project om de kennis te borgen en te zorgen voor goede aansluiting met Hogeschool Inholland Alkmaar.”

Horizon2020
Hogeschool Inholland is via TerraTechnica sinds eind 2019 betrokken bij het project Horizon 2020: call Smart Cities & Communities op het onderdeel POCITYF. Dit project van de Europese Commissie heeft als doel het verminderen van broeikasgassen, aanpassen aan klimaatveranderingen, het realiseren van duurzame, veilige en inclusieve steden, het realiseren van energiepositieve gebieden en slimme energienetwerken (smart grids) en het versnellen van duurzame energieopwekking met innovatieve maatregelen.

Voorbeeldstad
Alkmaar gaat als voorbeeldstad met de Europese subsidie aan de slag om gebouwen energiepositief te maken met behulp van innovatieve technieken en ontwerpen. In de smart city Alkmaar wordt straks energie opgewekt.

Tracks
De twee voorbeeldsteden profiteren van oplossingen die zijn onderverdeeld in vier 'Energy Transition Tracks':

  1. Positieve energieoplossingen voor gebouwen en wijken.
  2. Oplossingen voor energiebeheer en opslag voor netflexibiliteit.
  3. Integratie van elektrische oplossingen in de stadsplanning.
  4. Gezamenlijk creëren van slimme en innovatieve ideeën door burgers.

Pilots
Hogeschool Inholland is partner in dit project en helpt de stad Alkmaar momenteel met de vier pilots uitwerken. De eerste pilot is in samenwerking met woningcorporaties Woonwaard, de tweede met gemeente Alkmaar: ontwikkeling in de westrand van de stad, de derde met wooncorporatie Van Alckmaer; het realiseren van nieuwe woningen in de Bloemwijk en de vierde pilot is met de Van der Velde flat in het Hoefplan van Alkmaar.

Ook onderdeel van het POCITYF-project is het verduurzamen van IJsbaan De Meent in Alkmaar. 940 zonnepanelen worden geplaatst boven de parkeerplaatsen. Het zonnepark wordt daarnaast voorzien van een laadplein met 16 laadpunten voor auto’s en 20 voor fietsen. De 940 zonnepanelen hebben een opbrengst van 300.000 KWh (kilowatt uur) per jaar. Dat staat gelijk aan het stroomverbruik van 100 huishoudens. De duurzaam opgewekte energie voorziet de auto-en-fietslaadpunten en het complex van groene stroom. Naast het zonnepark wordt volgend jaar een warmte/koude-opslag aangelegd om De Meent duurzame warmte en koude te leveren. Daarvoor wordt de restwarmte van de ijsmachines gebruikt. In de zomer wordt hetzelfde systeem gebruikt om het sportcomplex te koelen.

Dashboard
Hoe het hele project POCITYF ervoor staat wordt in kaart gebracht door student Julian Besuijen. Hij studeert Mathematical Engineering . “Ik studeer bij Hogeschool Inholland in Diemen en loop stage bij Inholland Alkmaar & TerraTechnica op dit project. Ik werk momenteel aan een dashboard dat het energieverbruik en overige data uit een bestand leest en dat op een gebruikersvriendelijke manier weergeeft.”

“Zo kunnen er voorspellingen worden gedaan voor de komende jaren. Mijn uiteindelijke programma wordt later in het project gebruikt als basis voor het officiële dashboard van POCITYF Alkmaar”, vertelt Julian.

“Ik ben enorm trots dat het uitlezen van het document werkt. Tijdens het coderen van dit deel kwamen er meerdere schijnbaar onoplosbare problemen tevoorschijn. Na een lang onderzoek door meerdere ervaren mensen die niet konden vinden wat er mis mee was, heb ik het uiteindelijk toch zelf kunnen oplossen.”

Julian moedigt andere studenten aan om een soortgelijke stage te volgen. “Dan moeten ze wel daadwerkelijk geïnteresseerd zijn in data-analyse en dergelijke onderwerpen.”

App
Thomas, Kevin, Mark, Yari, Mathijs en Marc, een groep Haarlemse studenten Informatica, bouwen voor het project POCITYF aan een app voor woningcorporatie Woonwaard. Flatbewoners worden zo betrokken bij de leefbaarheid en duurzame oplossingen voor de flat waarin zij wonen. Op de Van der Velde-flat in het Hoefplan in Alkmaar wordt een zogenaamd powernest geplaatst en binnenkort zijn de bijbehorende zonnepanelen zichtbaar op de gevel.

Samenwerken
De gemeente Alkmaar werkt in het project POCITYF samen met meerdere partners, waaronder de woningcorporaties Woonwaard en Van Alckmaer, HVC, Connexxion, Alliander, TNO, Hogeschool Inholland, Neroa, Firan, Rijksuniversiteit Groningen en New Energy Coalition.

Volg alle actualiteiten over POCITYF via Twitter.

POCITYF is een Smart City-project dat wordt gefinancierd in het kader van het Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie. Het duurt 60 maanden met een totale begroting van € 22,5 miljoen (waarvan de EU-bijdrage € 20 miljoen bedraagt).

Project POCITYF is in het leven geroepen door de Europese Unie om historische steden zoals Alkmaar te verduurzamen. Steden als Alkmaar en Evora (Portugal) passen verschillende duurzame oplossingen toe, waar andere deelnemende historische steden in Europa van kunnen leren. Zij passen die duurzame oplossingen vervolgens ook toe. De anderen deelnemende steden zijn Bari (Italië), Celje (Slovenië), Granada (Spanje), Hvidovre (Denemarken), Ioannina (Griekenland) en Ujpest (Hongarije). Het project is een van de manieren waarop de gemeente Alkmaar invulling geeft aan de Europese klimaatdoelstellingen.

Reacties 1 - 1 (1)
Bedankt voor uw bericht.
Jan van Veen
01
February
2021
Geachte lezer,

Bouwcenter RAB Alkmaar is een partij die graag meedenkt en meekijkt om de regio Alkmaar duurzamer en slimmer te maken.

Ik geef wel graag een kritiekpunt aan. Vorige gelijksoortige bijeenkomsten bleven teveel hangen in theorie en gepraat. Graag zie ik een hands on insteek. Dan doen wij graag mee met onze kennis van producten en logistiek