Delft,
21
februari
2020
|
11:13
Europe/Amsterdam

Praktijkgericht onderzoek van start om kalveropfok te optimaliseren

Agrarische scholen en bedrijven bundelen krachten

Het afweersysteem van kalveren werkt bij de geboorte nog niet optimaal om infecties te bestrijden. Met name bij een hoge infectiedruk wordt er veel van een kalf gevraagd. Om de infectiedruk rondom het jonge kalf te verlagen is er praktijkgericht onderzoek nodig. Deze maand start daarom een grootschalig onderzoek naar infectiedruk en kalveropfok op 100 Nederlandse melkveebedrijven. De vier agrarische hogescholen, waaronder Inholland Delft, en zes partners werken hier nauw in samen.

Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de infectiedruk rondom het jonge kalf en de ontwikkeling van kalveren gedurende de eerste 14 dagen na geboorte. Tevens worden er praktische tools ontwikkeld en gevalideerd die veehouders en adviseurs ondersteunen bij het monitoren van de kalveropfok. Tijdens het onderzoek wordt gekeken hoe een veehouderij de kans op infectie bij het kalf in de eerste levensweken zo laag mogelijk kan houden. Om een goed beeld te krijgen van de diverse praktijksituaties worden 100 melkveebedrijven bezocht door docent-onderzoekers en studenten. Zij gaan metingen verrichten en brengen de bedrijfsvoering bij het afkalven en de kalveropfok in kaart.

Met de inzichten uit dit project kan de kalveropfok op het melkveebedrijf geoptimaliseerd worden, zodat de kalveren een gezonde start krijgen en zich ontwikkelen tot productieve en robuuste melkkoeien/vleeskalveren.

Infectiedruk intensief volgen
Docent-onderzoekers en studenten volgen daarnaast gedurende twaalf maanden intensief de gang van zaken bij vijf bedrijven om het verloop van de infectiedruk te onderzoeken. Projectpartners die gekoppeld zijn aan het project onderzoeken diverse hulpmiddelen voor veehouders en hun adviseurs om de kalveropfok te ondersteunen. De infectiedruk rond het jonge kalf komt ook aan bod tijdens themadagen, in het onderwijs en in publicaties. Verwacht wordt dat minder infecties bij jonge kalveren uiteindelijk leiden tot een betere jeugdgroei en gezondere kalveren.

Samenwerking
Binnen het grootschalig praktijkonderzoek wordt nauw samengewerkt tussen de vier agrarische hogescholen: Hogeschool Inholland Delft , Aeres Hogeschool Dronten, HAS Hogeschool en Van Hall Larenstein. Het project wordt gefinancierd door regieorgaan SIA, onderdeel van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), en diverse projectpartners zoals ForFarmers, Iconize, Royal GD, MS Schippers, ULP, LTO Nederland en Dairy Campus.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.