Haarlem,
17
september
2021
|
11:27
Europe/Amsterdam

Principeakkoord cao-hbo 2021-2022

Docenten

Deze week hebben partijen bij de cao-hbo het principeakkoord over de cao-hbo 2021-2022 bekendgemaakt. De cao loopt van 1 januari 2021 tot 1 april 2022. Er zijn onder meer afspraken gemaakt over salaris, werkdruk en thuiswerken.

Eenmalige uitkering en structurele loonsverhoging
De onderhandelaars van de Vereniging Hogescholen en de werknemersorganisaties hebben op dinsdag 14 september 2021 een principeakkoord gesloten over de nieuwe cao-hbo voor 2021-2022. In dit akkoord is afgesproken dat medewerkers in november van dit jaar een eenmalige uitkering ontvangen van € 880,- bruto, naar rato van het deeltijdpercentage. Met ingang van 1 februari 2022 komt er een structurele loonsverhoging van 2%. Met ingang van dezelfde datum zal het beginsalaris van loonschaal 1 worden verhoogd naar € 1.800,- bruto.

Werkdruk
Daarnaast hebben partijen afspraken gemaakt over behoud van vitaliteit en inzetbaarheid van verschillende groepen medewerkers. Ook voor Inholland een belangrijk en actueel thema. Het doel is om werkdruk aan de voorkant te voorkomen in plaats van deze aan de achterkant te bestrijden. Onderdeel van de afspraken is het met de Hogeschool Medezeggenschapsraad (HMR) herijken van de bestaande werkdrukplannen.

Thuiswerken
Als het gaat om thuiswerken, is afgesproken dat hogescholen in overleg met de HMR een regeling treffen die thuiswerken faciliteert. Hierbij gaat het onder meer om een onkostenvergoeding voor het thuiswerken en afspraken die het mogelijk maken om op een arbo-verantwoorde wijze vanuit huis te werken. Bij Hogeschool Inholland denken we hier al over na, zodat onze arbeidsvoorwaarden straks passen bij de manier van werken na corona.

Looptijd
De nieuwe cao loopt van 1 januari 2021 tot 1 april 2022. Cao-partijen zullen het principeakkoord nu met een positief advies voorleggen aan hun achterban. Bij instemming is er sprake van een definitief cao-akkoord. Daarna worden de afspraken uitgewerkt in een nieuwe cao-tekst.

De gehele tekst van het principeakkoord (pdf) kun je nalezen op de website van de Vereniging Hogescholen.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.