31
mei
2023
|
09:00
Europe/Amsterdam

Resultaten Nationale Studenten Enquête 2023 bekend

Lachende studenten_computer

Studenten zijn dit jaar gemiddeld even tevreden over hun opleiding bij Hogeschool Inholland als vorig jaar. Dat blijkt uit de Nationale Studenten Enquête 2023 (NSE), waarvan de resultaten vanmorgen zijn gepubliceerd. Bij de vraag ‘hoe tevreden ben jij met je opleiding in het algemeen?’ geven studenten gemiddeld een 3,5 (op een schaal van 5). Bovendien is een stijging te zien in hoe studenten het persoonlijk contact ervaren met docenten. “We zeggen niet alleen dat we persoonlijk en dichtbij zijn. Uit de scores in de NSE blijkt nu dat studenten dat steeds meer zo ervaren,” zegt Inholland-collegevoorzitter Bart Combee in een reactie. “Laten we dat vasthouden.” 

Over de hele linie zien we dat de tevredenheidsscores nagenoeg gelijk zijn aan vorig jaar. Net als voorgaande jaren voelen de studenten zich nog steeds prettig bij Inholland. Zij zijn zeer tevreden over de sfeer bij de opleiding (4,0). Studenten zijn zelfs positiever dan vorig jaar over de aansluiting met de beroepspraktijk tijdens de opleiding. Ze zijn ook meer tevreden over feedback op hun werk die hen helpt de stof te begrijpen. De docenten waar zij les van krijgen, zijn inhoudelijk deskundig en zorgen ervoor dat de student vragen kan stellen in de klas.  

Opleidingen die bovengemiddeld scoren 
Er zijn diverse opleidingen met een bovengemiddelde algemene tevredenheid. En zelfs een aantal dat een score heeft van een 4,0 of hoger. Zoals de nieuwe opleiding Ad Electronic Music in Haarlem. Deze wordt met een 5,0 heel hoog gewaardeerd door de studenten bij de vraag ‘hoe tevreden ben jij met je opleiding in het algemeen?’ Andere Inholland-opleidingen die hier hoog op scoren, zijn het Conservatorium in Haarlem (4,4), de Ad Sociaal Financiële Dienstverlening in Amsterdam (4,0) en Business IT & Management in Diemen (4,0). 

Aandachtspunten 
Op een aantal punten is de tevredenheid licht gedaald. Het gaat onder meer over enkele studiefaciliteiten, toetsing en beoordeling en het tijdig bekend maken van het studierooster en wijzigingen daarin. Het zijn punten waar het College van Bestuur zich bewust van is en extra aandacht voor heeft: Bart: “Bij Inholland willen we dat onze studenten zich op alle gebieden maximaal kunnen ontplooien. Tevreden zijn over studiefaciliteiten en roostering is daar een belangrijke randvoorwaarde voor. Daarom investeren we onder meer in studentgerichte onderwijslogistiek als planning, roostering en faciliteiten. Hoe mooi zou het zijn als die inspanning om zaken te verbeteren nog meer zichtbaar wordt. We kijken nu welke stappen we daarvoor extra moeten zetten.” 

Wat gaan we doen? 
Een belangrijke stap die Inholland daarin neemt, is dat we studenten nóg meer gaan betrekken bij mogelijke verbeterpunten en de ambities van Inholland. Soms formeel - in opleidingscommissies - maar nog vaker op een laagdrempelige manier tussen de lessen door. Bart: “We zien studenten als partner om het onderwijs verder te brengen. Op dit moment voeren studenten een onderzoek uit naar hoe we de dienstverlening richting alle studenten kunnen verbeteren. Ik kijk uit naar hun aanbevelingen.” 

Over de NSE 
De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een landelijk studenttevredenheidsonderzoek, uitgevoerd door Stichting Studiekeuze123 in opdracht van het ministerie van Onderwijs. In totaal vulden meer dan 289.000 hbo- en wo- studenten de enquête in. 

Wil je meer specifieke informatie over de NSE-resultaten per opleiding of domein bij Hogeschool Inholland, dan kun je die vinden via het informatieportaal 

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.