Den Haag,
15
juni
2021
|
11:04
Europe/Amsterdam

Resultaten Thuiswerkmonitor 2021: wat gaat goed en wat kan (nog) beter?

Klik op de afbeelding voor een overzichtelijke poster met de resultaten van de Thuiswerkmonitor.Vergelijkbaar met vorig jaar (73 procent) heeft ruim 70 procent van de Inholland-collega’s afgelopen maand de Thuiswerkmonitor 2021 ingevuld. Uit de eerste resultaten van de monitor blijkt dat collega’s optimistischer zijn over de toekomst en dat zij minder stress en spanning ervaren. Ook gaat het online werken beter, mede dankzij betere thuisfaciliteiten. Aandachtspunten blijven onderlinge verbondenheid tussen collega’s en studenten en de gevolgen van thuis- en online werken voor de mentale en fysieke gezondheid.

Nu we inmiddels al ruim een jaar (met name) vanuit huis werken, is het belangrijk te weten hoe het met iedereen gaat. De Thuismonitor 2021, opgesteld samen met de Hogeschool Medezeggenschapsraad en de onderzoekslijn Studiesucces, schetst een goed beeld van wat onder collega’s speelt: wat gaat goed en wat kan (nog) beter? Hieronder zie je een samenvatting van de resultaten en wat de vervolgstappen zijn.

Klik op de afbeelding voor een overzichtelijke poster met de resultaten van de Thuiswerkmonitor.

 1. Wat doet het thuiswerken mentaal en fysiek met je?
  Thuiswerken en online onderwijs, dat heeft gevolgen voor je welzijn. Hoe gaan we daarmee om? In vergelijking met vorig jaar geven collega’s aan dat het concentratievermogen en mentale fysieke fitheid iets achteruit zijn gegaan. Wel zijn er signalen dat er minder stress en spanning wordt ervaren. Ook zijn collega’s optimistischer over de toekomst.
   
 2. Wat zijn de grootste voordelen van het thuiswerken?
  Collega’s ervaren de voordelen van thuiswerken iets sterker dan vorig jaar. Zij kunnen zich beter concentreren, vinden het fijn weinig tot geen reistijd te hebben en worden thuis minder afgeleid door collega’s en studenten. Wel worden er minder nieuwe dingen geleerd op het gebied van bijvoorbeeld online lesgeven en online vergaderen. Over thuiswerken in de toekomst wensen collega’s om 49 procent van hun tijd vanuit huis te mogen blijven werken.
   
 3. Hoe gaat het met je werkbelasting?
  Wat betreft de werkbelasting geeft de Thuismonitor 2021 aan dat het de goede kant op gaat. Het lukt collega’s steeds beter om niet meer uren te werken om de werktaken af te krijgen. Ook kunnen zij bij thuiswerken duidelijker onderscheid maken in werkuren en vrije uren. Ook beschikken steeds meer medewerkers over goede thuiswerkfaciliteiten. Aandachtspunt is dat de ervaren steun van collega’s licht is afgenomen.
   
 4. Wat zijn de grootste uitdagingen nu je vanuit huis werkt?
  Er zijn duidelijk signalen dat online werken en lesgeven ons inmiddels beter gaat. Toch blijven vooral goede balans en verbondenheid belangrijke uitdagingen. Ook motiveren van studenten en eigen motivatie blijven aandachtspunten.
   
 5. Faciliteiten en online onderwijs
  Steeds minder collega’s ervaren bij het online werken (technische) knelpunten: in zijn algemeenheid of met de faciliteiten op de thuiswerkplek. Ook de ondersteuning met betrekking tot thuiswerken, lesgeven en toetsing ervaren steeds minder medewerkers als knelpunt.

Verder praten over (thuis)werk en de toekomst
Naast de algemene resultaten op de poster worden binnenkort ook de resultaten per domein, per opleiding en per stafdienst teruggekoppeld om het gesprek in de teams hierover te faciliteren. Aan de hand van de resultaten van de peiling kunnen collega’s met elkaar in gesprek over hoe het gaat in hun team en bespreken wat er nodig is om goed en gezond te kunnen (blijven) werken.

Hoe het onderwijs er precies uit zal zien in september is nu nog niet duidelijk. Met het oog op de huidige coronaontwikkelingen gaan we het komende studiejaar met z’n allen in ieder geval een nieuwe realiteit ervaren. Velen zullen daarbij voor een deel vanuit huis (blijven) werken en deels op de hogeschool.

Met de geleerde lessen kunnen we na de zomer hopelijk het werk met z’n allen nog beter organiseren. Met als doel onze studenten met plezier en vol energie het beste onderwijs te kunnen blijven geven. Op naar een goede en gezonde start van het nieuwe collegejaar!

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.