Den Haag,
31
augustus
2020
|
18:32
Europe/Amsterdam

Resultaten Thuiswerkmonitor: wat gaat goed en wat kan beter?

INH-TWM_Digitaal

Ruim 73 procent van de Inholland-collega’s heeft vóór de zomervakantie de Thuiswerkmonitor ingevuld, opgesteld samen met de Hogeschool Medezeggenschapsraad en de onderzoekslijn Studiesucces. Met deze vragenlijst peilen we hoe medewerkers het thuisweken ervaren sinds we dat door corona moeten doen. De monitor schetst een goed beeld van wat onder collega’s speelt: wat gaat goed en wat kan beter? In dit bericht zie je de resultaten en wat de vervolgstappen zijn.

Klik op de afbeelding voor een overzichtelijke poster met de resultaten van de Thuiswerkmonitor.

 1. Betere concentratie, maar ook stress
  Thuiswerken en online onderwijs hebben effect op ons welzijn. Hoe gaan we daarmee om? Een pluspunt is dat 67 procent aangeeft zich thuis goed te kunnen concentreren. Daar staat tegenover dat een deel van ons (29 procent) zich niet kan ontspannen en er ook sprake is van stress en spanning (24 procent).
 2. Voordelen van thuiswerken
  Op de vraag wat de voordelen van thuiswerken zijn, antwoordt een ruime meerderheid (79 procent) het ontbreken van reistijd. Ook de vrijheid om je eigen tijd in te delen is een belangrijk pluspunt (48 procent). Veel collega’s ervaren dat zij in deze tijd veel nieuwe dingen leren, zoals hoe je online vergadert (wat collega’s als heel efficiënt ervaren) en hoe je online lesgeeft.
 3. Extra werkbelasting
  Collega’s hebben, ondanks de afstand, veel steun aan elkaar, zegt 45 procent. De nieuwe situatie kost extra tijd, vinden vooral docenten (54 procent) en leidinggevenden (55 procent). Er zijn vaak meer uren nodig om alle werktaken af te krijgen.
 4. Uitdagingen
  Velen vinden het een uitdaging om een goede werk-privébalans (59 procent) te vinden, niet te veel uren te werken (52 procent), verbonden te blijven met collega’s (49 procent) en studenten (36 procent) en onderling goed te communiceren (30 procent). Daarnaast heeft 26 procent van de collega’s moeite een goede werkplek te realiseren.
 5. Online onderwijs
  Onderwijzende collega’s hebben met de overgang naar volledig online onderwijs een grote verandering doorgemaakt. Zij geven aan veel geleerd te hebben en 92 procent zegt dat het online onderwijs inmiddels (zeer) goed verloopt. De meerderheid heeft thuis ook goede faciliteiten. Maar dat geldt niet voor iedereen. Docenten hebben ook behoefte aan ondersteuning voor het online onderwijs (17 procent), online toetsen (12 procent) en het herontwerpen van onderwijs voor het nieuwe studiejaar (24 procent).

Hoe verder?
Inmiddels is deze week het nieuwe studiejaar begonnen. Een studiejaar waarin corona helaas nog steeds een rol zal spelen. We begrijpen dat dit vragen oproept. Hoe ziet ons werk en onderwijs er uit? Wat kan wel en wat kan niet? Hoe werken we samen? Lees het bericht op Iris: Hoe ziet ons onderwijs er vanaf september uit? Inholland biedt verder extra steun om online onderwijs te organiseren. Er zijn verschillende mogelijkheden, onder meer via Iris, zoals Vitaalthuis en Online Onderwijs Ondersteuning.

In gesprek binnen jouw team
We hebben jouw teamleider gevraagd om met jou en je collega’s in gesprek te gaan over de huidige mogelijkheden. Centraal staan de resultaten van de Thuiswerkmonitor. Wat gaat goed, wat kan beter en hoe kunnen jullie de samenwerking het beste organiseren? Zo kunnen jullie zelf afspreken hoe jullie willen werken en wat daarvoor nodig is.