Haarlem,
09
maart
2017
|
08:00
Europe/Amsterdam

Robbert Gobbens houdt lectorale rede Gezondheid en Welzijn van kwetsbare ouderen

Robbert Gobbens

Als lector Gezondheid en Welzijn van kwetsbare ouderen spreekt Robbert Gobbens zijn lectorale rede uit op woensdag 24 mei in het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT). Gobbens gaat in op de onderwerpen gezondheid, welzijn, kwetsbaarheid en interprofessioneel leren.

De lector licht toe hoe samenwerking binnen leer- en innovatienetwerken zorgt voor een betere verbinding tussen praktijk, onderzoek en onderwijs en wat het positieve effect daarvan is op de kwaliteit van het zorg- en leerklimaat binnen de zorgsector en de aantrekkelijkheid van het beroep.

Het lectoraat Gezondheid en Welzijn van kwetsbare ouderen is een initiatief van de Zonnehuisgroep Amstelland en het Domein Gezondheid, Sport en Welzijn van Hogeschool Inholland. Gobbens doet praktijkgericht onderzoek onder cliënten, hun familieleden en medewerkers naar de gevolgen van chronische ziekten voor het functioneren van ouderen en de invloed ervan op hun kwaliteit van leven. Het kan gaan om meerdere somatische ziekten, maar het kan ook een combinatie van somatische en psychische ziekten zijn. De bevolking vergrijst en mensen worden steeds ouder, waardoor het aantal mensen met één of meerdere chronische ziekten toeneemt.

In de inspiratievisie De Gezonde Samenleving van Hogeschool Inholland en in het onderzoeksprogramma van Gobbens, staat het integraal functioneren van mensen in hun sociale omgeving centraal. Om deze reden is ervoor gekozen de titel van het lectoraat Multimorbiditeit te wijzigen in Gezondheid en welzijn van kwetsbare ouderen.

De Gezonde Samenleving
Met de opgedane kennis draagt Gobbens bij aan De Gezonde Samenleving, een profilerend thema van hogeschool Inholland. Dit is een samenleving waarin burgers, bij fysieke, psychische en sociale problemen, een zo gezond en sociaal mogelijk leven leiden en kunnen participeren. Een samenleving waarin mensen in hun sociale omgeving centraal staan. Waarin professionals mensen – preventief en bij problemen – activeren en ondersteunen bij het ontwikkelen van zelfmanagement en empowerment. Deze professionals werken interprofessioneel en maken gebruik van de laatste (technologische) innovaties.

Programma

  • Vanaf 15:00 uur - ontvangst

  • 15:30 uur - start programma

  • 16:00 uur - lectorale rede Robbert Gobbens

  • 16.45 uur - officiële inauguratie door Huug de Deugd, lid CvB Hogeschool Inholland

  • 17:00 uur - receptie

Meer informatie en aanmelden

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.