Den Haag,
17
juli
2019
|
07:37
Europe/Amsterdam

Ruim 1000 mbo’ers Haaglanden bereiden zich voor op hbo

Meer dan 1000 mbo-studenten van ROC Mondriaan en mboRijnland volgden de afgelopen twee jaar het keuzedeel Voorbereiding hbo. De ‘gang’ naar het hbo wordt door de meeste studenten als waardevol ervaren en is voor velen een eyeopener. Dat blijkt ook uit de feedback van studenten en betrokken docenten.​

De studenten zijn afkomstig van de ‘economische’ opleidingen van beide mbo-instellingen. Binnen het keuzedeel Voorbereiding hbo krijgen ze onder andere les van hbo-docenten op een hogeschool in de regio en werken ze in groepjes aan projectopdrachten. Op die manier ervaren ze hoe het is om op een hogeschool te studeren én of doorstuderen na hun mbo diploma een goede keus voor hen is.

Op het hbo heb ik vakken gehad die helemaal nieuw voor mij waren.
Student school voor Commerciële Economie, ROC Mondriaan
We moesten samenwerken, maar ook heel veel zelfstandig werken. Hierdoor kon je zelf een beetje je tijden inplannen. De meesten uit onze klas vinden dit een fijne manier van werken.
Student school voor Economische en Juridische beroepen, ROC Mondriaan
De studenten komen binnen als mbo-studenten en halverwege het traject zijn het pre-hbo-studenten. Ze hebben mij echt verrast en volgens mij hebben ze de hbo-docenten ook verrast!
Docent ROC Mondriaan

Hbo-studentassistenten helpen bij hbo-vaardigheden
Naast de inhoudelijke lessen werken de studenten in groepjes aan een projectopdracht. Ze moeten een adviesrapport schrijven en presenteren voor een van de geselecteerde bedrijven. Verschillende hbo-vaardigheden komen aan bod, zoals informatie- en onderzoeksvaardigheden, samenwerken in projectgroepen, presenteren en het maken van een verslag. Hbo-studentassistenten met een mbo-achtergrond begeleiden de groepjes hierbij en delen hun eigen ervaringen met de overstap. Deze inbreng is van grote waarde.

Ik had les in grote collegezalen verwacht op het hbo. Maar de studentassistent vertelde dat de meeste lessen in kleinere groepen worden gegeven, net als bij ons op het mbo.
Student school voor Commerciële Economie, ROC Mondriaan

Samenwerkingsverband mbo-hbo regio Haaglanden - Rijnstreek
Het gezamenlijke programma is tot stand gekomen in een samenwerking tussen ROC Mondriaan, mboRijnland, de Haagse hogeschool, Hogeschool Inholland Den Haag, hogeschool Leiden, de hotelschool The Hague en Hogeschool Rotterdam. Er is een 10-weken variant en de mogelijkheid om het programma in een projectweek te volgen. Elk jaar wordt het programma geëvalueerd onder docenten, mbo-studenten, hbo-studentassistenten en coördinatoren. Met die input wordt het programma en de studiehandleiding weer verder aangescherpt. Ook komend schooljaar zullen weer ongeveer 700 studenten het programma volgen.

Komend schooljaar eerste instroom deelnemers in hbo-opleiding
Komend schooljaar is sowieso een spannend jaar, want dat is het jaar waarin de eerste deelnemers van het keuzedeel zullen instromen in een hbo-opleiding. Het is interessant om deze studenten een beetje te volgen, hoe het ze vergaat in het hbo. Want uiteindelijk wil iedereen natuurlijk dat ze met een bewustere keus voor het hbo, gebaseerd op een reële ervaring al tijdens de mbo-opleiding, met meer zekerheid starten en succesvol hun eerste jaar doorlopen.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.