Dordrecht,
21
maart
2018
|
09:32
Europe/Amsterdam

Samen in actie voor meer leerkrachten voor de klas

Om de tekorten aan leerkrachten, onderwijsassistenten en pedagogisch medewerkers in het primair en speciaal onderwijs terug te dringen, is deze week bij de Pabo Dordrecht een feestelijke start gemaakt met het regionaal actieplan 'Passie voor Onderwijs'. Regionale schoolbesturen willen hiermee samen met de Pabo Dordrecht, de gemeenten binnen de Drechtsteden en het ROC Da Vinci College zeker stellen dat kinderen in de regio nu én in de toekomst primair onderwijs krijgen van goede kwaliteit.

Het tekort aan leerkrachten loopt naar verwachting in 2020 op tot ongeveer 4 procent. Dit komt vooral doordat er steeds minder studenten afstuderen aan de Pabo en door de vergrijzing. 19 procent van de huidige leerkrachten is 55+. Het actieplan wil hier iets aan doen door voldoende goede leerkrachten aan te trekken, huidige leerkrachten te behouden en het imago van leerkrachten te versterken. Er wordt in het plan onder meer gesproken over baangaranties, betere begeleiding en een gezamenlijke vervangingspoule.

Regionaal portefeuillehouder Peter Heijkoop: "We hebben hard gewerkt aan dit actieplan. De belangen zijn dan ook groot: de kwaliteit van het onderwijs voor onze kinderen moet gegarandeerd blijven. Een goede opleiding is de basis voor de toekomst van elk kind. Daarom moeten we samen aan de slag om leraren op te leiden, te binden en te behouden voor onze stad en regio. Ik vertrouw erop dat dit actieplan snel tot resultaten zal leiden."

Samen in actie
De aanleiding voor het actieplan was het signaal dat de personeelstekorten in het primair en speciaal onderwijs steeds meer voelbaar werden. Er moet volgens de schoolbesturen écht iets gebeuren om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen blijven garanderen. De regio biedt daarvoor goede kansen, met een eigen lerarenopleiding (Pabo Inholland) én een mbo-opleiding voor onderwijsassistent en pedagogisch medewerker (ROC Da Vinci College). Met het actieplan gaan de verschillende partners intensiever samenwerken. Dat vertaalde zich tijdens de bijeenkomst al meteen in concrete vervolgafspraken.

Luisteren en werken in aanvulling op elkaar
Belangrijke conclusies van de dag waren dat de verschillende organisaties en projecten een goede aanvulling vormen op elkaar. Juist daarom is het zo goed om elkaar te kennen en te weten wat waar beschikbaar is, zodat jongeren ook iets te kiezen hebben. En dat is belangrijk, bleek uit verschillende interviews. Instanties hebben soms nog teveel de neiging om snel te oordelen, terwijl het loont om beter te luisteren en echt op zoek te gaan waar iemands talenten en interesses liggen. Dan ontstaat ook vertrouwen en is de slagingskans het hoogst.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.