23
november
2022
|
08:30
Europe/Amsterdam

Samen verder InGesprek

InGesprek

De nieuwe cyclus InGesprek is over het algemeen goed ontvangen en langzaamaan ingebed geraakt in de organisatie. Dit blijkt uit een evaluatie van het ‘oefenjaar’ 2021-2022. Wel zijn er diverse aandachtspunten en aanbevelingen voor het vervolg. 

In het studiejaar 2021-2022 is voor het eerst gewerkt met de nieuwe gesprekscyclus InGesprek. Aan de hand van een aantal principes kon je samen met je team een gesprekscyclus vormgeven die voor jouw team en de individuele collega’s daarin waardevol is. Het studiejaar 2021-2022 was aangemerkt als oefenjaar om InGesprek met elkaar te ervaren, te leren en te verbeteren. Inmiddels is het oefenjaar geëvalueerd. 

Uitkomsten evaluatie 
Op basis van de uitkomsten van de evaluatie kan gesteld worden dat InGesprek over het algemeen goed ontvangen is en langzaamaan ingebed raakt in de organisatie. Wel lopen op individueel niveau de ervaringen uiteen en zijn er aandachtspunten en aanbevelingen voor het vervolg. Deze hebben betrekking op communicatie, zelfregie en ondersteuning en advisering, bijvoorbeeld door HR of door externe teambegeleiders. De werkgroep die zich bezighoudt met InGesprek gaat met deze verbeterpunten aan de slag. 

Start cyclus 2022-2023 
Is jullie team al gestart met InGesprek? Voor het vastleggen van afspraken maak je gebruik van het InGesprek-formulier, dat klaarstaat in HR2day. Je vindt het formulier voor 2022-2023 bij het Interaction Center onder de tegel Ontwikkeling en vervolgens InGesprek

Heb je behoefte aan een individueel gesprek over jouw ontwikkeling en bijdrage aan het team? Neem dan het initiatief om dit in te plannen. InGesprek maak je met elkaar. Bekijk ook de Sharepointpagina over InGesprek, met veel informatie, een toolkit en instructievideo's.