19
oktober
2022
|
08:59
Europe/Amsterdam

Samen Vooruit Lunch? Dat moeten we vaker doen!

Meer verdieping? Kom naar de Dag van het Onderwijs & Onderzoek op 10 november

Samen Vooruit Lunch Den Haag

Met de dialoogsessie in Amsterdam afgelopen vrijdag zit de laatste Samen Vooruit Lunch er alweer op. Op alle locaties ontmoetten collega’s en studenten elkaar om informeel in gesprek te gaan over het Strategisch Plan 2022-2027. De setting rond de lunchtafels leverde waardevolle gesprekken op, zo blijkt ook uit reacties: "Wat fijn om elkaar te ontmoeten en kennis te delen! Wat goed dat het College en Bestuur en directeuren op deze manier écht in gesprek gaan. Ik begrijp nu beter de hoofdlijnen van het Strategisch Plan." En: "Wat wordt gedaan met de opgehaalde vragen?" En vooral: "Dit zouden we vaker moeten doen!"

Doel van de Samen Vooruit Lunches is om samen het gesprek aan te gaan en elkaar te bevragen. Wat betekent het Strategisch Plan voor de hogeschool, voor jou, je collega’s en onze studenten? Welke uitdagingen kom je tegen en hoe sluiten de ambities van de hogeschool aan bij de jouwe?

Anouk van Nunen, docent Pabo

"Ik herken Inholland in het Strategisch Plan en mezelf, dus dat vind ik heel positief. Ik heb zin in de uitnodiging om over muurtjes heen te kijken en ik ga uitzoeken hoe ik dat verder ga vormgeven. Heel positief dat er veel ruimte voor eigenaarschap komt. Wat ik meegeef is dat het plan ook vraagt dat er visieontwikkeling komt op leiderschap en betrokkenheid van studenten."

Welke vragen leven er?
Aan de hand van de drie pijlers in het Strategisch Plan formuleerden collega's en studenten, verdeeld in kleine groepen, tientallen vragen. De vragen leverden interessante gespreksstof op, vaak ook open en onderzoekend, waarbij verschillende perspectieven aan bod kwamen.
 
Via deze link vind je een bundeling van de geformuleerde vragen aan de hand van de drie pijlers:
 
Pijler 1 - We vertrekken vanuit maatschappelijke vraagstukken
 
Ian Rijnders, student Creative Business en buddy Student Succescentrum

"De drie pijlers vind ik erg vooruitstrevend al vraag ik me wel af: kiest de hogeschool thema’s als inclusiviteit en duurzaamheid om echt zo te willen zijn of omdat de maatschappij dat ook wil? En wat betekent inclusiviteit daadwerkelijk voor de student?"

Pijler 2 – We maken werk van flexibilisering
 
Lucas Rurup, domeindirecteur Onderwijs & Innovatie en vestigingsdirecteur

"Flexibilisering, hoe ver gaat dat eigenlijk? Alleen over het curriculum of ook hoe je dingen aanpakt, en hoe ver kun je dan gaan? Zeker als je samen wilt voldoen aan ‘dat ene Inholland’. En stel dat je afwijkt, wordt dat dan gewaardeerd?"

 Pijler 3 – We hebben profiel op de thema's duurzame leefomgeving en veerkrachtige samenleving
 
Claudia Oomen, coördinator onderzoek Agri Food & Life Sciences

"We hebben besproken dat we de profilerende thema’s willen gebruiken om te bepalen wat we wel en niet doen. En hoe dit helpt om ons als opleiding te onderscheiden ten opzichte van andere hogescholen."

Samen Vooruit Lunch Amsterdam

Hoe nu verder?
De geformuleerde vragen worden opgepakt door collega's die in netwerken aan de slag gaan met de drie pijlers. 

Ook kun je donderdag 10 november op de Dag van het Onderwijs en Onderzoek meedoen aan verschillende workshops en inspiratiesessies die aanhaken bij het Strategisch Plan.  Op deze dag kun je verder twee dialoogsessies bezoeken, onder bezielende leiding van het CvB en directeuren, waarin we ons nog eens verdiepen in de vragen die tijdens de lunches zijn opgehaald. Praat vooral mee! Bij deze een warme oproep aan docenten om mee te doen. 

En in februari 2023 organiseren we een vervolg op de Samen Vooruit Lunches waarbij we in dialoog verder de diepte ingaan.

Het College van Bestuur komt graag langs!
Vanuit het College van Bestuur lichten Marije Deutekom en Mieke van den Berg het vervolg toe: "Evenementen zoals deze waarop we kennisdelen en samenwerken moeten we veel vaker organiseren. Op allerlei verschillende manieren. Omdat we alleen met de kracht van het collectief in staat zijn om grote veranderingen als deze tot stand te brengen." Collegelid Mieke van den Berg vult aan: "Ook na deze lunches is het belangrijk dat we met elkaar in gesprek blijven. Dus wil je met ons sparren over het Strategisch Plan? Nodig ons uit voor een inspiratiesessie in je team!" Collegevoorzitter Bart Combee: "Mijn deur staat altijd open voor iedereen die vragen heeft."

En meer foto’s!
Wil je meer foto’s zien? Kies de locatie van je voorkeur voor een sfeerimpressie: Alkmaar, Amsterdam, Diemen, Den Haag, Delft, Dordrecht, Haarlem, Rotterdam.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.