22
mei
2023
|
11:50
Europe/Amsterdam

Deze week van start: Samen Vooruit Lunches - Doe je ook (weer) mee?

Flexibel en interdisciplinair leren - Hoe realiseren we deze strategische ambitie?

Samen Vooruit Lunch Amsterdam 18 april 2023

De Samen Vooruit Lunches van april zitten erop! De inmiddels bekende setting rond de lunchtafels leverde weer waardevolle gesprekken op tussen collega's, vestigingsdirecteuren en het College van Bestuur. De open sfeer maakte dat we goede vragen aan elkaar konden en durfden te stellen. In mei en juni staan de volgende lunches alweer op de agenda over flexibel en interdisciplinair leren. Ben je er ook bij? 

Meld je aan via dit formulier.

Over flexibel en interdisciplinair leren: in co-creatie aan de slag
Tijdens de lunch willen we met alle deelnemers in ‘light’ werksessies in co-creatie aan de slag en richten we ons op de gewenste situatie van flexibel en interdisciplinair leren. Als je je aanmeldt krijg je van ons voorafgaand wat meer informatie, zodat je je gedachten alvast op een rij kunt zetten.

Vanuit het onderwerp flexibel en interdisciplinair leren sluiten we aan op tot nu toe gemaakte keuzes en ambities. De komende maanden maken en delen we de eerste versies: van de huidige en gewenste situatie, en van onze visies op flexibel en interdisciplinair leren. Ook maken en delen we een veranderplan waarmee we opleidingen ondersteunen om flexibel en interdisciplinair leren te realiseren voor studenten en werkende professionals. Jouw bijdrage hieraan is zeer waardevol.

Ga met ons in gesprek
We nodigen je uit om met ons mee te denken; welke vragen heb je, welke kansen zie je en welk perspectief wil jij graag inbrengen? Leden van de Cirkel ‘Flexibel en interdisciplinair leren’ faciliteren het gesprek tijdens de Samen Vooruit Lunch. Nellie Donker is een van deze collega's.

Een centrale vraag tijdens deze lunches is hoe we ons onderwijs zo vormgeven dat het is afgestemd op de persoonlijke ambities en omstandigheden van studenten, en dat de student zo de regie krijgt over het eigen leertraject. Het is een uitdagend en zeker ook spannend vraagstuk, waar wij graag met jou over in gesprek gaan. Vooral de onderwijscollega’s nodigen we van harte uit om mee te denken. Zo kunnen we elkaar inspireren en versterken.

Nellie Donker, manager Business, Finance & Law

Wij zijn benieuwd naar jouw perspectief en horen graag hoe we elkaar kunnen versterken om samen succesvol vooruit te gaan richting 2027. Op onderstaande data en locaties vindt er een Samen Vooruit Lunch op jouw locatie plaats. Meld je nu aan!

Datum

Locatie

Tijd

Ruimte

Maandag 22 meiDiemen12.00-13.00 uurTea room D1-17
Maandag 22 meiRotterdam12.15-13.15 uurHuiskamert
Dinsdag 23 meiDordrecht12.15-13.15 uurRestaurant
Donderdag 25 meiAlkmaar12.00-13.00 uurSSC
Maandag 5 juniHaarlem12.00-13.00 uurSUCH
Maandag 5 juniDelft12.00-13.00 uurRestaurant
Maandag 12 juniDen Haag12.00-13.00 uurMauritszaal
Maandag 12 juniAmsterdam OZW12.00-13.00 uurNaast het restaurant
Samen Vooruit Lunch Dordrecht april 2023

Korte terugblik april 
In april gingen we in gesprek over leren in netwerken en de strategische cirkels. Veel collega's herkenden zich in het ‘waarom’ van de cirkels. Namelijk hobbels wegnemen in de huidige manier van samenwerken: minder eilandjes, meer van elkaar leren en meer integraal samenwerken aan vraagstukken. Ook kwam de wens naar voren om goed te kijken naar talenten en expertise van collega's en mensen op basis daarvan actief uit te nodigen om een bijdrage te leveren. Last but not least: zorg voor een plek waar informatie te vinden is over alles wat in en rond de cirkels gebeurt. 

We blijven je informeren over de voortgang van het werken aan onze ambities en het werken in Strategische Cirkels. We houden je op de hoogte via verschillende kanalen.