Rotterdam,
01
juni
2018
|
09:49
Europe/Amsterdam

'Samenwerken en kostenaspect belemmeren circulaire economie'

Kenniscafé Financing the Future

Kenniscafé BRC

Hoe kan een duurzaam imago bijdragen aan het succes van een organisatie? En hoe ga je om met de financiering van dergelijke duurzame ontwikkelingen? Deze thema’s stonden maandag 14 mei centraal in het kenniscafé Financing the Future bij Inholland Rotterdam, georganiseerd door de onderzoekslijn Finance en Accountancy van het Business Research Centre (BRC).

Duurzame ontwikkeling is gedefinieerd als de ontwikkeling waarbij wordt voldaan aan de behoeften van de huidige generaties zonder het belang van toekomstige generaties te schaden (VN Commissie Brundtland, 1987). In dat kader vertelde Don Ropes, lector Logistiek en Complexiteit bij het BRC, over de doelstellingen van de circulaire economie en welke belemmeringen ondernemers in het mkb ervaren met het implementeren van het gedachtegoed van de circulaire economie in hun organisatie. “Vanuit het BRC hebben we hier onderzoek naar gedaan in de regio Haarlem. De resultaten laten zien dat het samenwerken met andere partners en het kostenaspect de belangrijkste belemmeringen zijn.”

Klanteisen
Een belangrijk motief voor mkb-ondernemers om te voldoen aan de principes van de circulaire economie is de eis van de klant. “Organisaties hebben behoefte aan financiële en praktische ondersteuning bij het implementeren van circulaire economie in de bedrijfsvoering”, aldus Ropes. De resultaten van het onderzoek in de regio Haarlem bevestigen volgens hem het beeld dat is ontstaan uit eerdere onderzoeken van onder andere Jan Jonkers (Jonkers et al, 2016). Lector Duurzame Verbindingen in de Greenport Olaf van Kooten nam de aanwezigen mee naar de markt voor tuinbouwproducten. “In een gedistribueerd systeem waarin kunstmatige intelligentie wordt ingezet en contracten in een blockchain worden vastgelegd, komt de aanbieder van de tuinbouwproducten weer zelf in contact met de vrager. Een gedistribueerd systeem geeft de teler de mogelijkheden om zelf de regie te voeren.”

Kop
Hans Bossert, sinds april aangesloten bij het BRC als lector Finance & Accountancy, deelde een aantal ontwikkelingen. “Duurzame ontwikkelingen en disruptieve veranderingen leiden tot nieuwe verdienmodellen. Kijk nou eens naar Knab, Picnic, Aidnd, Mud jeans en Local Motors, dat zijn sprekende voorbeelden van organisaties die het ‘anders’ doen.” Wat betekent dit voor de besluitvorming in organisaties? “Innovatieve organisaties gebruiken innovatieve methoden om informatie te verzamelen voor decisionmaking. Wij werken in Hackatons, working labs, Searching Challenges en Developer Conferences aan oplossingen voor een duurzame toekomst.”

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.