Haarlem,
04
juni
2021
|
09:57
Europe/Amsterdam

Samenwerking Pabo met Opleidingsschool IJmond

Bij de ‘traditionele’ Pabo-stage draaien studenten mee met één groep op de basisschool. Binnen de Opleidingsschool IJmond wordt deze stage-aanpak verbreed. Pabo-studenten uit verschillende jaarlagen van Inholland Haarlem gaan daar samen met professionals uit het basisonderwijs in een leerteam aan de slag om te worden opgeleid tot ‘adaptieve professionals’. Het project ging dit studiejaar van start op de Franciscusschool (IJmuiden) en Panta Rhei (Beverwijk) en krijgt na de zomer een vervolg op een veel groter aantal basisscholen.

"Met adaptieve professionals bedoelen we dat onze leraren-in-opleiding veel tools in hun rugzak krijgen, zodat ze zich aan kunnen passen aan de verschillende behoeften van leerlingen en de groep die ze voor zich hebben", vertelt Lisa Kramer van Inholland Haarlem. Lisa is samen met Mieke Alkemade (scholengroep Stichting Fedra) programmaleider van de Opleidingsschool IJmond. "Bij een ‘normale’ Pabo-stage zit je één klas en kom je de leraren alleen in de koffiekamer tegen. In deze nieuwe opzet heb je nog steeds die vaste stagedag, wat belangrijk is om een band op te bouwen met de kinderen. Daarnaast is er een opleidingsdag, waarop studenten van klas naar klas kunnen ‘hoppen’ zodat ze zien hoe verschillende leerkrachten te werk gaan. Kijk je bijvoorbeeld naar effectief leerkrachtgedrag, wat zie je dan in de ene en wat in de andere klas? Om vervolgens te bedenken: wat past bij míj? Er is niet één manier van goed lesgeven, je moeten kunnen switchen daarin."

Lokaalhoppen
Het ‘lokaalhoppen’ en het opengooien van de deuren geeft veel reuring, zo vult Mieke Alkemade aan. "In eerste instantie werd er vanuit docententeams ook wel wat argwanend gekeken hoor. 'Wat gebeurt er als al die studenten onze school in komen hollen?'. Daarbij is het best spannend voor leerkrachten om de deuren open te zetten. Maar er kwam eigenlijk al snel veel energie los. Dat zit hem heel erg in het collectief leren. Buiten het feit om dat studenten leren, leer jij als leerkracht ook. Wat ik verder terug hoor is dat het in de koffiekamer regelmatig gaat over onderwerpen waar de studenten mee bezig zijn, denk aan didactiek of groepsdynamiek. Over zulke zaken komt echt teambreed een gesprek op gang."

"Als leerkracht of stagiair krijg je de hele dag feedback van de kinderen. Alles wat zij doen, is feedback voor jou. Als een groep orde verstorend gedrag vertoont en in de gordijnen hangt, is dat mogelijk een gevolg van jouw eigen handelen. Door veel bij elkaar in de klas te kijken, maak je het makkelijker om gezamenlijk te overleggen: wat maakt in mijn gedrag dat de kinderen in de gordijnen gaan hangen en wat kan ik anders doen, zodat dit niet meer gebeurt? De kracht van de Opleidingsschool is dat je het daar met andere studenten, docenten en de begeleiders over kunt hebben. Maar dat je ook met elkaar kunt experimenteren: wat zou er wél werken, zullen we dat eens uitproberen - en moet ik dat uitproberen of kan een ander dat beter doen?"

Kwaliteit en flexibiliteit
Bijkomend voordeel is dat de stage geen individuele zaak tussen student en begeleidende leerkracht meer is. Dat is fijn voor de studenten, die elkaar kunnen helpen en elkaar stimuleren – wat volgens Lisa Kramer zeker in coronatijden heeft bijgedragen aan de studievoortgang. Maar ook voor de leerkrachten, voor wie de studenten niet meer ‘de anonieme stagiair van een collega’ zijn maar als vanzelfsprekend onderdeel uitmaken van het team. Zo hebben de studenten op beide scholen een grote bijdrage geleverd aan noodopvang en online onderwijs tijdens de lockdown. Lisa: "Verder is het zo dat we vanuit Inholland beter kunnen garanderen dat de kwaliteit en begeleiding vanuit de basisscholen op orde zijn. Ook zijn we flexibeler wanneer het bij een student niet goed loopt en/of als er geen klik is met de begeleidende docent. Daar zien we nu soms studenten op afhaken en het is, zeker gelet op het lerarentekort, zonde als dat te voorkomen is door het anders te organiseren."

Mieke Alkemade: "Binnen onze organisatie ben ik veel bezig met ‘de startende leerkracht’ en dan vooral wat maakt dat zij snel afhaken, grote werkdruk ervaren of begeleiding missen. Aansluitend op dat vraagstuk kwam al snel de student om de hoek kijken. Hoe kun je dat proces ‘van student naar leerkracht’ meer geleidelijk laten verlopen? In deze opzet sluiten opleiding en praktijk beter op elkaar aan. Het leerteam wordt begeleid door iemand vanuit Inholland Haarlem en iemand vanuit de basisschool, die in samenspraak met het docententeam een gezamenlijk programma opzetten voor de studenten."

De kloof gedicht
"Voorheen was er vanuit docenten wel wat te mopperen op de opdrachten vanuit de Pabo, omdat die niet zouden aansluiten bij het onderwijs of niet van toepassing waren op de betreffende school. Die kloof wordt nu gedicht, waarbij je ook nog eens beter toegeruste leerkrachten opleidt en dus tot een hogere kwaliteit onderwijs komt. Want kwaliteit voor de klas is en blijft natuurlijk het belangrijkste uitgangspunt, zowel voor Inholland Haarlem als op onze scholen, en op basis van de ervaring tot nu toe zien we dat de Opleidingsschool IJmond daar absoluut aan bijdraagt."

 

Reacties 1 - 1 (1)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.
Joyce Oosterbeek
08
February
2023
Wat een mooie ontwikkeling. Erg leuk om te zien in het filmpje hoe jullie op de Franciscusschool studenten opleiden. Erg inspirerend.