11
november
2022
|
08:41
Europe/Amsterdam

Sociale Veiligheid, een veelkoppig fenomeen

Op 17 oktober kwamen ruim vijftig bestuursleden, onderzoekers en managers samen op Hogeschool Inholland Rotterdam om tijdens het Diner Pensant te praten over Sociale Veiligheid. De leden van onze Raad van Advies hadden elk connecties uitgenodigd die affiniteit hebben met het onderwerp en onderwijs. Eens per jaar organiseert onze hogeschool het Diner Pensant voor leden van onze Raad van Advies en hun connecties om er lessen uit te halen voor ons onderzoek en onderwijs.

Lector Publiek Vertrouwen in Veiligheid Marnix Eysink Smeets benadrukte in zijn presentatie de veranderingen die Sociale Veiligheid de afgelopen twee decennia heeft doorgemaakt. “Waar we ons vroeger zorgen maakte over traditionele criminaliteit op straat en in de wijk wordt de maatschappij door de komst van de smartphone nu ook geconfronteerd met cybercrime en online grensoverschrijdend gedrag. Het gaat om een grote verandering van offline naar online onveiligheid, waarin het niet helpt dat het vertrouwen in de overheid steeds meer wordt ondermijnd.” 

Diana van der Giessen zit in de Directie Veiligheid bij de gemeente Rotterdam en vulde het verhaal van Marnix aan met voorbeelden uit de praktijk.  Haar missie voor de stad luidt: ‘Een veilig Rotterdam waar iedereen zich welkom en thuis voelt​’. Zij sluit haar presentatie af met de open vraag: hoe kunnen wij als overheid het vertrouwen weer terugwinnen?  Met enkele subvragen nodigt ze de gasten van het diner uit om in gesprek te gaan, zoals: Wat doen we zelf? Wat kan uw organisatie bijdragen en wat kan het onderwijs bijdragen?

download
Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.