24
mei
2022
|
08:05
Europe/Amsterdam

Spaarsaldo DI-uren

45-plusregeling

Heb je een arbeidsovereenkomst bij Inholland van 0,4 fte en hoger en ben je in de afgelopen vijf jaar minimaal drie jaar werkzaam geweest in het hbo? Dan maak je aanspraak op DI-uren. Tot 1 september 2020 was het mogelijk om deze DI-uren te sparen. Met ingang van 1 september 2020 is deze mogelijkheid komen te vervallen. Je kunt de uren alleen opnemen in het studiejaar waarover ze zijn toegekend. Spaartegoeden daterend van vóór 1 september 2020 kunnen nog tot 1 september 2023 worden besteed aan DI-gerelateerde doelen. 

Inzet DI-spaartegoed 
Beschik je over DI-spaartegoed, dan adviseren we je om tijdig in gesprek te gaan met je leidinggevende over de inzet van deze uren. Zodat je jouw spaarsaldo op een voor jou passende manier kunt gebruiken en hier bij de planning van werkzaamheden rekening mee kan worden gehouden. 

Bestedingsdoelen DI-budget 
Je kunt DI-uren aanwenden voor de volgende bestedingsdoelen: 

  • het maken van afspraken die helpen om ook op de langere termijn het werk goed, gezond en met plezier te blijven doen, inclusief herstel van de werk privé-balans voor een beperkte periode; 
  • het bijhouden en versterken van je employability in de zin van breed inzetbaar en aantrekkelijk blijven voor de arbeidsmarkt zowel intern als extern; 
  • het inzetten van uren voor het bijhouden van je vakbekwaamheid en professionele ontwikkeling. 

Resterend spaarsaldo 
Voor gespaarde DI-uren die op 1 september 2023 resteren zullen alternatieve aanwendingsmogelijkheden worden geboden volgens het keuzemenu arbeidsvoorwaarden. Welke mogelijkheden het betreft moet nog worden bepaald. De alternatieve aanwendingsmogelijkheden gelden alleen voor uren die niet kunnen worden opgenomen door bijvoorbeeld overmacht, ziekte of andere bijzondere omstandigheden. Je kunt er niet op voorhand voor kiezen om de uren niet te besteden voor 1 september 2023.

Informatie over jouw DI-uren vind je in HR2day.