Amsterdam/Alkmaar,
08
november
2017
|
09:58
Europe/Amsterdam

Speciale Open Avond Verpleegkunde op 23 november

Verpleegkunde

De opleiding Verpleegkunde organiseert donderdag 23 november (tussen 17.00 en 20.00 uur) een speciale Open Avond bij Inholland Amsterdam en Alkmaar. We organiseren deze avond extra in verband met de eenjarige numerus fixus die we hebben ingesteld. Op deze manier hopen we zoveel mogelijk geïnteresseerden de kans te geven zich vóór 15 januari 2018 in te schrijven. Er is in totaal ruimte voor 400 nieuwe studenten. De kans op plaatsing is daarmee groot.

De opleiding Verpleegkunde van Inholland is er voor studenten die graag in de gezondheidszorg willen werken en de spil in de zorg willen zijn rondom de patiënt. Deze studenten zijn sociaal en communicatief ingesteld en willen graag iets voor anderen betekenen. De onderwijsprogramma’s in Alkmaar en Amsterdam zijn gelijk, de opleidingsvarianten verschillen. Zo biedt Amsterdam het honoursprogramma Technische Verpleegkunde aan en onderwijs aan in samenwerking met VUmc Amstel Academie. 

Goede regionale verankering
De opleiding is zowel in Alkmaar als in Amsterdam goed regionaal verankerd. De samenwerking met de zorginstellingen in de regio is sterk. Dat betekent dat onze afgestudeerde verpleegkundigen gaan werken in alle mogelijke soorten zorginstellingen in de desbetreffende regio. Ook lopen zij stage bij deze zorgpartijen. Je kunt dan denken aan algemene ziekenhuizen, GGZ-instellingen, thuiszorgorganisaties, consultatiebureaus, het gevangeniswezen, gehandicaptenzorg, GGD, revalidatiecentra en nog veel meer.

De numerus fixus is het gevolg van afspraken die zes hogescholen in de Randstad, waaronder Hogeschool Inholland, hebben gemaakt in overleg met werkgevers in zorg en welzijn. De afspraken zijn bedoeld om voor zoveel mogelijk kwalitatieve opleidingsplaatsen te zorgen voor verpleegkundigen in de Randstad.

De afspraken gelden voor de Haagse Hogeschool, Hogeschool Leiden, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Inholland (Alkmaar en Amsterdam), Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Utrecht. De fixus is nodig om zowel de kwaliteit van het onderwijs als van de stageplaatsen te kunnen waarborgen. Uitgangspunt is dat de hogescholen de capaciteit maximaliseren en om zoveel mogelijk geïnteresseerde studenten een plaats te kunnen bieden. Voorlopig gaat het om een eenjarige numerus fixus. Volgend jaar wordt de situatie opnieuw bekeken en vastgesteld of een fixus nodig is.

Ruime numerus fixus
De werkgevers, ondermeer vertegenwoordigd in SAMUZ, SIGRA en Zorgpact Rotterdam hebben aangegeven dat ze de opleidingen zullen helpen door goede stageplekken te realiseren. De fixus is daarom bij alle opleidingen flink ruimer gesteld dan de fixus die in eerdere jaren werd gehanteerd. Voor de opleiding Verpleegkunde van Hogeschool Inholland, aangeboden in Alkmaar en Amsterdam, betekent dit dat de numerus fixus voor dit studiejaar op 400 wordt gesteld.

Hogeschool Inholland is, net als de andere hogescholen, positief over de samenwerking met de werkgevers in de zorg. Goede stageplekken zijn immers een belangrijke voorwaarde om te kunnen groeien. Ook de komende jaren blijven de organisaties de groei en kwaliteit van stageplekken met elkaar afstemmen.

Inholland-docent en teamleider Verpleegkunde Katinka Rademaker: “Met deze ruime numerus fixus geven we het signaal dat we in gezamenlijkheid zoveel mogelijk studenten gaan opleiden maar wel gecontroleerd, met behoud van kwaliteit van het onderwijs door voldoende stageplaatsen. Daarnaast hebben we de garantie dat werkgeversorganisatie SIGRA investeert in een goed- en veilig leerklimaat.” Inholland-collegelid Huug de Deugd: “Dankzij de samenwerking met het werkveld kunnen wij de kwaliteit en capaciteit van onze zorgopleidingen voor onze toekomstige zorgprofessionals blijven garanderen.”

De Gezonde Samenleving

De opleiding Verpleegkunde draagt bij aan De Gezonde Samenleving, een profilerend thema van Hogeschool Inholland. Dit is een samenleving waarin burgers, bij fysieke, psychische en sociale problemen, een zo gezond en sociaal mogelijk leven leiden en kunnen participeren. Een samenleving waarin mensen in hun sociale omgeving centraal staan. Waarin professionals mensen – preventief en bij problemen – activeren en ondersteunen bij het ontwikkelen van zelfmanagement en empowerment. Deze professionals werken interprofessioneel en maken gebruik van de laatste (technologische) innovaties.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.