Haarlem,
09
oktober
2019
|
12:11
Europe/Amsterdam

Sportieve samenwerking studenten Sportkunde en Les Petits kinderopvang

Studenten Sportkunde van Inholland Haarlem zorgen dit schooljaar voor nog meer beweging en activiteiten op de tussenschoolse opvang (TSO) van Les Petits. Hogeschool Inholland en Les Petits kinderopvang zijn een samenwerking aangegaan. Dit jaar doen alle eerstejaarsstudenten Sportkunde hun stage op de tussenschoolse opvang van Les Petits.

Bij Les Petits is sport en bewegen al jaren een belangrijk onderdeel van het activiteitenaanbod, onder andere volgens de methode van PLAYgrounds. Deze methode is gebaseerd op het zodanig inrichten van de fysieke en sociale omgeving van een kind, dat het uitnodigt tot bewegen. Het speelmateriaal is uitdagend en de professional creëert een sociaal veilige omgeving, waarin alle kinderen mee kunnen doen op hun eigen niveau. Dat is extra belangrijk voor kinderen die aan de kant staan tijdens het buiten spelen. Als deze kinderen meer mogelijkheden krijgen om hun motorische vaardigheden te ontwikkelen, krijgen zij plezier in bewegen, en gaan zij ook vanzelf méér bewegen. Met als gevolg een positief effect op hun gezondheid en sociale ontwikkeling.

Vondelschool
Op alle scholen waar Les Petits de TSO verzorgt, wordt met PLAYgrounds gewerkt. Medewerkers krijgen hier een training voor. In september hebben ook de studenten Sportkunde van Inholland deze training gekregen op de Vondelschool in Aerdenhout. Op deze school werken opvang en onderwijs nauw samen, omdat beide partijen het belangrijk vinden dat het buitenspelen tijdens de TSO goed georganiseerd is en voor alle kinderen mogelijkheden biedt om te bewegen. Docenten geven aan dat kinderen hierdoor ’s middags meer opgeladen en rustiger de klas in komen. Ook omdat er door het gestructureerde aanbod minder snel conflicten ontstaan.

De Sportkunde-studenten hebben de workshop van PLAYgrounds als leerzaam ervaren. Eén van hen geeft aan: “Ik vind het een leuke en verrassende workshop. Mijn kijk op spelen met kinderen is verscherpt.” Een andere student vindt het fijn meer inzicht te hebben gekregen in hoe hij alle kinderen bij het spel kan betrekken. Voor Les Petits en de Vondelschool is het zeer waardevol dat de studenten van Inholland dit schooljaar voor nog meer beweging zorgen op het schoolplein!

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.