Den Haag,
03
maart
2021
|
17:55
Europe/Amsterdam

SPRONG Groen-subsidie voor krachtige samenwerking groene domein

agri-food-life-sciences-12

Hogeschool Inholland heeft samen met de drie andere groene hogescholen de SPRONG Groen-subsidie toegekend gekregen. Doel van de subsidie is om een krachtige samenwerking te creëren tussen de hogescholen en hun kennis- en praktijkpartners. De samenwerking krijgt gestalte in het Centre of Expertise (CoE) Groen.

Inholland werkt al jaren samen met Aeres Hogeschool, HAS Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein. De samenwerking met praktijkgericht onderzoek en beroepspraktijk gebeurde in verschillende CoE’s en met onderzoekslijnen en is sinds 2019 geïntensiveerd in het CoE Groen. Het CoE Groen richt zich op de toenemende vraag naar gezond, veilig en duurzaam geproduceerd voedsel, met behoud van de diversiteit en kwaliteit van het landschap.

Met beroepspraktijk, omgeving, mbo en wo
Vanuit de domeinen Agri, Food & Life Sciences, Techniek, Ontwerpen & Informatica en Business, Finance & Law draagt Inholland bij aan het CoE Groen met praktijkgericht onderzoek. Nieuw opgedane kennis ontsluiten we via dit platform. We bedienen daarmee de beroepspraktijk en de omgeving, van primaire landbouw en voedselverwerking tot natuur en leefomgeving. In het CoE werken we ook samen met onderwijsinstellingen in het mbo en wo en met andere disciplines en partijen. Daardoor ontwikkelen we zowel toepasbare oplossingen voor de beroepspraktijk als actueel en aantrekkelijk onderwijs.

SPRONG-regeling
De SPRONG- (Stimulering van PRaktijkgerichte ONderzoeksGroepen) regeling van Regieorgaan SIA is erop gericht de positie van praktijkgericht onderzoek van hogescholen te versterken. Door de SPRONG Groen-subsidie krijgt ons praktijkgerichte onderzoek een flinke impuls. We kunnen daardoor met het CoE Groen de infrastructuur voor onderzoek uitbouwen en diverse onderzoeksprojecten uitvoeren zoals ‘Het Nieuwe Telen, gas erop’ en ‘Fieldlabs duurzame bedrijfsopvolging’.

Reacties 1 - 1 (1)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.
Ine Hustinx
04
March
2021
Graag zou ik (docent Tourism Management, Haarlem- coordinator van module Green Adventures) in contact komen met degene binnen Inholland die betrokken is bij dit project om wat meer hierover te horen. Vanuit welk domein Welke opleiding? Welke persoon kan ik hierover benaderen? DAnk!