Rotterdam,
11
april
2023
|
08:18
Europe/Amsterdam

Steun voor studenten té onbekend

Kenniscafé over hoe we onze studenten nóg beter kunnen ondersteunen

Studenten hebben behoefte aan goede begeleiding tijdens hun studie. Hoewel er ontzettend veel mogelijkheden zijn, weten zij die nog onvoldoende te vinden. Hoe kan dat en hoe kunnen we dat bij Hogeschool Inholland verbeteren? Die vragen staan centraal in het Kenniscafé op 20 april. Studenten, docenten, medewerkers, werkveldpartners en andere geïnteresseerden gaan met elkaar op een interactieve wijze in gesprek over hoe we studenten nóg beter ondersteunen.

Irwin Bruynius

Onze inmiddels afgestudeerde studenten Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD) Dioröna Spaans (voltijd) en Irwin Bruynius (flex) presenteren in het Kenniscafé hun onderzoek naar het studiesucces van Inholland-studenten. Irwin concludeert dat er een relatie is tussen de financiële situatie en mogelijke financiële problemen van Inholland-studenten en hun studievoortgang.

Steunen qua persoonlijke omstandigheden
“Dat is belangrijk om te weten, want we willen onze studenten zo goed mogelijk ondersteunen”, zegt Afke Theunissen, docent bij SJD. In haar ogen is studenten begeleiden tijdens hun opleiding de belangrijkste taak van docenten. “Dat kan inhoudelijk zijn, maar dat gaat ook over persoonlijke omstandigheden, want dat heeft veel invloed op studieresultaten.” Zij stelt zichzelf daarom regelmatig de vraag: wat kan ik doen als docent om studenten te ondersteunen?

In Rotterdam krijgen studenten minder financiële steun van thuis
Zeker voor Inholland Rotterdam is dit een belangrijk thema volgens Afke, want hier worden substantieel minder studenten financieel gesteund door hun ouders. “Doordat zij in een andere financiële situatie zitten, doen zij soms langer over hun studie. We hebben in Rotterdam groepen die het zwaarder hebben.”

Dio

'Sense of belonging'
Dioröna heeft onderzocht hoe sociaal-economische factoren van invloed zijn op het studiesucces van Inholland-studenten met een Caribische migratieachtergrond. Het gaat om financiën, schulden, huisvesting, taalvaardigheden, de Nederlandse samenleving en cultuur, de Nederlandse wet- en regelgeving en sociaal netwerk. Vooral het laatste heeft geleid tot het oprichten van de community CAMBES.

Tijdens het onderzoek kwam namelijk naar voren dat de studenten behoefte hebben aan een plek waar zij terecht kunnen met allerlei hulpvragen over de uitdagingen die zij ervaren, maar ook voor een 'sense of belonging'. Volgens hen creëert zo’n community immers een verenigd, samenhorig gevoel. 

Studenten kennen mogelijkheden onvoldoende
De resultaten van de twee onderzoeken liggen in lijn met elkaar: studenten hebben behoefte aan goede begeleiding tijdens hun studie én hoewel er ontzettend veel mogelijkheden zijn, weten zij die nog onvoldoende te vinden. Afke: “Inholland doet heel veel dingen om studenten te ondersteunen en velen weten het niet of zij ervaren een drempel om daar gebruik van te maken. Laten we het daarom hebben over: wat zijn die drempels, wat zit eronder en hoe kunnen we ze verlagen?”

Kenniscafé: what’s in it for you?
Voor studenten: het gaat over jullie. Het onderwerp kan herkenbaar zijn en daar kun je je voordeel mee doen, ook al ervaren jullie zelf geen problemen qua financiële situatie. 
Voor collega’s: hoe kun jij een bijdrage leveren aan studiesucces van studenten, wat voor functie je ook hebt. Uiteindelijk staat alles in dienst van onze studenten?
Voor werkveldpartner: hoe kan je, eventueel in samenwerking met een onderwijsinstelling, een bijdrage leveren aan het ondersteunen van jonge mensen op persoonlijk of sociaal-economisch gebied?

Ben je student, docent, medewerker van Inholland, werkveldpartner of een andere geïnteresseerde?  Meld je aan voor het Kenniscafé!

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.