Dordrecht,
24
maart
2017
|
10:01
Europe/Amsterdam

‘Stimuleer creativiteit onder basisscholieren’

Medeauteurs Etje Heijdanus en Anouk van Nunen

Dans- en dramadocent Anouk van Nunen presenteerde dinsdag bij Inholland Dordrecht het boek ‘Spelend leren en ontdekken’ waaraan ze meewerkte. De avondbijeenkomst stond in het teken van de 21e -eeuwse vaardigheden die leerlingen nodig hebben om succesvol deel te nemen in de maatschappij van de toekomst.

Anouk presenteerde de uitgave die ingaat op de nieuwste ontwikkelingen binnen het vak drama voor het basisonderwijs. In het handboek wordt naast een theoretische basis ook ingezoomd op de lespraktijk met behulp van opdrachten om zo de creatieve ontwikkeling van leerlingen te stimuleren. Daarnaast stond de Inholland-docent met enkele praktijkvoorbeelden stil bij het belang van de 21e -eeuwse vaardigheden zoals bijvoorbeeld digitale media. Bovenal benadrukte ze dat het vak drama ondersteuning kan bieden bij andere vakken. “Zet drama altijd in om de creatieve ontwikkeling te stimuleren”, aldus Anouk.

Naast leerkrachten in het basisonderwijs en studenten en docenten van de Pabo schaarde Jeroen Lutters, lector Didactiek en Inhoud van de Kunstvakken aan Hogeschool Windesheim zich onder de bezoekers. Hij gaf een lezing over het belang van creativiteit. Volgens de lector gaan 21e -eeuwse vaardigheden als kritisch denken, samenwerken en digitale geletterdheid gepaard met creativiteit. “Het accent ligt in het basisonderwijs vrijwel altijd op het kennisdeel. Dit terwijl iedereen een creatieve kant heeft”, zegt Jeroen, die stelt dat leerkrachten daar te weinig gebruik van maken.

Hij gaf een voorbeeld van twee Amerikaanse ondernemers die hun creativiteit de vrije loop lieten gaan. Mark Zuckerberg (Facebook) en wijlen Steve Jobs (Apple) stopten voortijdig met hun studie maar zijn door hun creativiteit enorm succesvol geworden.

De bezoekers waren na afloop vol lof over de avondbijeenkomst en beaamden dat het onderwijs meer appel moet doen op de aanwezige creativiteit onder kinderen.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.