17
mei
2022
|
08:00
Europe/Amsterdam

Straks begint de Samen Vooruit strategiesessie - Doe je ook mee?

Samen in gesprek over nieuwe ontwikkelingen binnen onze hogeschool

InterviewSVS

Vanmiddag is het weer tijd voor de nieuwe Samen Vooruit strategiesessie. Een mooie kans voor jou om samen met collega’s in gesprek te gaan over een nieuw profilerend thema voor Hogeschool Inholland. Op het programma staan een mooi interview en drie inspirerende dialoogsessies. We beginnen om 12.30 uur. Ga naar het platform om de sessie bij te wonen

Meepraten over het strategisch plan
Zoals je gewend bent staan de Samen Vooruit strategiesessies in het teken van thema’s uit het nieuwe strategisch plan. In de nieuwe strategieperiode richten we ons op een nieuw profilerend thema, met als werktitel: innovatief samenwerken, duurzaam samenleven. We werken dat uit in twee nauw verbonden subthema’s, rondom een duurzame leefomgeving en een veerkrachtige samenleving.  Een profilering die aansluit bij waar de kracht van onze hogeschool al ligt. De komende jaren geven we hier verder invulling aan in en met de hele organisatie (én partners).

Het programma
Collegelid Marije Deutekom trapt deze sessie om 12:30 uur af en introduceert het nieuwe profilerende thema. Vervolgens gaan met elkaar in gesprek  Arthur van Geest, student Business Studies en Ted van der Klaauw, docent bij het Domein Techniek Ontwerpen & Informatica en leercoach bij de minor Samenwerken aan de toekomstbestendige stad. Hoe geven zij betekenis aan dit profilerend thema? Hoe kunnen zij van elkaar leren?

Om 13.00 uur zijn er weer drie inspirerende webinars georganiseerd door collega’s en studenten:

 • Dialoogsessie #1: Transdisciplinaire minor ‘Samenwerken aan de toekomstbestendige stad’: iets voor jouw studenten?
  Klimaatcrisis, duurzaamheidstransitie, leefbaarheid: complexe vraagstukken die niet vanuit één discipline zijn op te lossen. Dit studiejaar zijn we daarom gestart met de nieuwe minor Samenwerken aan de toekomstbestendige stad. Daarbij leren studenten leren hun eigen (vak)kundigheid in te brengen en perspectieven vanuit andere disciplines te benutten en te waarderen. Om zo te komen tot nieuwe ideeën en oplossingsrichtingen voor échte vraagstukken.

  We gaan graag met jou in gesprek over onze eerste opgedane ervaringen en de mogelijkheden die deze minor voor jouw studenten biedt. En wellicht vind jij het als docent ook leuk om een rol te gaan spelen bij de minor?

  Door Karin van Beckhoven, projectleider en docent/leercoach, Marleen Bartelts-Schilt docent/leercoach en Barbara van de Swaluw, organisatie- en strategisch adviseur bij Communicatie & Human Resources
   
 • Dialoogsessie #2: Aanbod studentenwelzijn: nu beter zichtbaar en vernieuwd!
  Inholland vindt het welzijn van onze studenten belangrijk. Naast het ondersteuningsaanbod vanuit docenten, leercoaches, studieloopbaanbegeleiders en decanen zijn er afgelopen jaren tal van initiatieven ontwikkeld waarmee we onze studenten ondersteunen. Op 19 april lanceerden we de welzijnscampagne jebeginthier.nl en zien studenten door de bomen het bos weer. Een primeur in het aanbod vormen bovendien de e-health modules van Caring Universities. 

  In deze sessie praten we je bij over de welzijnscampagne en over de modules van Caring Universities. Dit zijn wetenschappelijk onderbouwde modules die studenten anoniem en zelfstandig kunnen volgen en om hun mentale gezondheid een boost te geven. Ga in gesprek met collega’s én studenten over hoe we hen nog beter kunnen bereiken en ondersteunen als het gaat om hun welzijn. 

  Door Carline van Breugel, projectleider Caring Universities, Sanne van Herpen, onderzoeker lectoraat Studiesucces, Carlijn Hendriks, projectleider studentenwelzijnscampagne (Communicatie & Human Resources) en  Etienne Boots. student Technische Bedrijfskunde  .
   
 • Dialoogsessie #3: Draag bij aan de duurzame ambities van Inholland
  Dit is de eeuw van de duurzaamheidstransities. Met het nieuwe strategisch plan sluit Inholland hierbij aan met scherpe duurzame ambities in onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. Een urgente oproep om gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen en mee te praten!

  Collegelid Mieke van den Berg opent de sessie met een beknopte toelichting op de duurzame strategische lijnen. Lector Patrick Huntjens gaat dieper in op de doorwerking van deze visie in onderwijs en onderzoek en de nieuwe manier van organiseren die dit vraagt. Fred Bode vertelt hoe hij hier op het vlak van bedrijfsvoering invulling aan geeft. Praat mee en deel jouw input en ervaringen!

  Door Mieke van den Berg, collegelid en portefeuillehouder duurzaamheid en voorzitter van het Inholland Green Team, Patrick Huntjens, lector Sociale Innovaties in het Groene Domein en Fred Bode, manager vastgoed & huisvesting van de dienst Facilitaire Zaken.

Om 13.45 uur sluiten we de sessie af in het digitale café, ontmoet collega's en praat na over het thema. Dit allemaal via het platform!