Den Haag,
04
maart
2021
|
12:01
Europe/Amsterdam

Strategisch plan 2022-2028: ons nieuwe Inholland-verhaal

De eerste voorbereidende stappen zijn gezet

Stockfoto studenten

De eerste voorbereidende stappen zijn gezet om te komen tot een nieuw strategisch plan, oftewel ons nieuwe Inholland-verhaal. De komende maanden gaat het College van Bestuur met collega’s, studenten én het werkveld op verkenning om tot dit strategische plan te komen voor de de komende jaren. De ambitie is om eind dit jaar een concept klaar te hebben.

“Het huidige Instellingsplan van Inholland loopt tot en met 2021. Dus het moment is nu aangebroken om met elkaar te gaan kijken wat de koers voor de toekomst gaat zijn”, zegt collegevoorzitter Bart Combee. “Belangrijk hierbij is dat we maximale waarde bieden voor studenten en maatschappij en Inholland-professionals blijven opleiden die goed toegerust zijn op een steeds sneller veranderende arbeidsmarkt. Hoe kunnen we de buitenwereld nog meer naar binnen halen. We willen met een frisse en ambitieuze blik naar de toekomst kijken. “

‘Een belangrijk vervolg op Durf te leren’
Om richting met elkaar te houden is een strategisch plan nodig voor de komende jaren. Het gaat om een volgende stap als vervolg op het huidige Instellingsplan Durf te leren. Een aantal bouwstenen ligt er al, zoals de Kwaliteitsafspraak 2019-2024 en het visie-document over de ‘Inholland-professional’. “We houden de gekozen richting en koers aan en kijken waar we meer focus kunnen aanbrengen en mogelijk versnellen.

Verder kijken we naar trends in de buitenwereld, zoals de Strategische Agenda Hoger Onderwijs en de innovatieagenda’s van de Europese Unie en het ministerie van Economische Zaken.”

Stockfoto studenten

‘Een plan van álle Inhollanders’
Het strategisch plan zet de stip op de horizon en beschrijft de weg daar naar toe. Daarbij gaat het niet om een tekst van 64 pagina’s, maar om een creatief, out-of-the-box vormgegeven concept. Hierin worden heldere keuzes gemaakt met aandacht voor planning, organisatie, sturing op de voortgang en de financiële vertaling. “Het proces van strategievorming is hierbij even belangrijk als het op te leveren plan zelf”, benadrukt Bart Combee. Hij beschrijft een proces dat de principes volgt van design thinking: denken, delen en doen. Een proces waarbij iedereen aan kan sluiten. “Dit is een kans om energie los te maken in onze organisatie, samenwerking te verbeteren, van en met elkaar te leren en verbindingen te leggen, zowel onderling als met de buitenwereld. We willen dat dit plan van alle Inhollanders is. We vinden het dan ook heel belangrijk om de eigen organisatie hierbij te betrekken en in te zetten. Nadrukkelijk betrekken we ook studenten bij ons proces. Hun behoeften en inzichten zijn waardevol, zo niet essentieel.”

Onder begeleiding van strategiebureau Thaesis zijn de afgelopen maanden de allereerste stappen gezet. De komende tijd volgt er regelmatig een update op Iris om iedereen op de hoogte te houden.

Doe en denk je ook mee?
Via het platform Strategisch plan 2022-2028 kun je binnenkort actief meedoen om ons nieuwe Inholland-verhaal vorm te geven. In de Yammer-livestream kun je bijvoorbeeld je ideeën delen of in discussie met collega’s én (mede)studenten. Ook nodigen we je regelmatig uit om te reageren op stellingen. Verder volg je er het laatste nieuws, relevante contactpersonen en documenten. Voeg het platform toe aan je favorieten op de startpagina van Iris en blijf op de hoogte!