Haarlem,
25
oktober
2021
|
09:12
Europe/Amsterdam

Studenten inspireren bij Haarlems ondernemersvraagstuk Cronjé

Studenten Business Studies van Hogeschool Inholland en het Nova College werken zij aan zij aan een marketingopdracht voor de winkeliersvereniging van de Generaal Cronjéstraat in Haarlem. Een gezamenlijk project, dat een brug slaat tussen onderwijs en bedrijfsleven.

De winkeliers willen hun straat stevig op de kaart zetten. Maar hoe creëer je als collectief een gezamenlijke identiteit en draag je die uit? “Er was al een mooie huisstijl en merkidentiteit ontworpen samen met een professioneel marketingbureau, maar dat bleek moeilijk te integreren in de dagelijkse realiteit in de straat”, zegt Charlie Hoge, winkelstraatmanager Cronjéstraat en adviseur Stedelijke Economie bij Stad & Co. “Wat de ondernemers nodig hebben, is een heldere communicatiestrategie en ondersteuning in de uitvoering, passend binnen de budgettaire mogelijkheden van een ondernemersvereniging.”

Marktonderzoek en data-analyse
Zeven hbo-studenten van InCollab, het leerwerkbedrijf van Inholland dat zich bezighoudt met ondernemersvraagstukken, en vier mbo-studenten van het Nova College werken iedere donderdagochtend op Cronjéstraat nr. 1A aan de opdracht. Elk vanuit een eigen discipline: retail, marketing, finance, ondernemen of management & beleid. Projectleider is Jaya Jairam, Inholland-student Business Studies. “Juist die diversiteit is onze kracht. Ieder van ons levert belangrijke input, zonder onderscheid tussen mbo of hbo. We werken als één team, vanuit één grote gezamenlijke inzet en willen een zo hoog mogelijke kwaliteit bieden.”

Concreet communicatieplan
De studenten voerden een breed marktonderzoek uit, analyseren de data en formuleren binnenkort hun concrete communicatieplan. Zeger Stinis, kwaliteitsbewaker namens de winkeliers en als teamleider Food Commerce & Technology verbonden aan Inholland, is onder de indruk van het niveau. “Het is zonde om dit talent, dit kapitaal, onbenut te laten. Deze studenten hebben duidelijk kennis van zaken en er is een mooie chemie onderling. Wat hier gebeurt, is zowel voor de ondernemers als voor het onderwijs enorm inspirerend.”

Toekomstperspectief
“Binnen het Nova College bestond al langere tijd behoefte aan praktijkopdrachten”, zegt Carina van Selling, programmamanager LAB Nova College. “Met InCollab erbij is er een prachtige samenwerking ontstaan van onderwijs, ondernemers, overheid en omgeving. Theorie en praktijk, alles komt hier bij elkaar.” Winkelstraatmanager Hoge: “De uitdaging zit ‘m in de continuïteit – pas na implementatie van het plan blijkt of dit vliegwiel dat we nu zo zorgvuldig met elkaar bouwen ook daadwerkelijk draaiend gehouden kan worden. Dit project is als pilot ingestoken, maar iedereen is zo enthousiast dat we nú al kijken of er een eventuele voortzetting mogelijk is.”

Dit artikel is op 11 oktober 2021 gepubliceerd op de pagina Goede Zaken en op 12 oktober in het Haarlems Dagblad.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.