15
maart
2023
|
09:25
Europe/Amsterdam

Studenten proeftuin Lesson Study presenteren onderzoek

Studenten lesson study

Afgelopen september startte een mix aan voltijd- en flexstudenten gezamenlijk met hun afstudeeronderzoek in de Proeftuin Lesson Study. Hun onderzoeksvraag was: ‘Hoe geef je in groep 7 een gedifferentieerde begrijpend lezen les waarbij alle leerlingen (willen) leren?’ Op 7 maart jongstleden presenteerde deze groep hun onderzoeksresultaten als eerste Inholland-studenten in deze vorm. Zij werden hierbij als team beoordeeld en scoorden met een 7 ruim voldoende!

Normaal gesproken voeren Pabo-studenten afzonderlijk van elkaar onderzoek uit, waarbij zij een verslag maakten en een individueel cijfer kregen. Lesson Study is één van de proeftuinen van de Nieuwe Leraren Academy (NLA) en staat in het teken van professionaliseren in teamverband. Het is een krachtige werkwijze voor het versterken van lessen. Een team leraren werkt samen aan het cyclisch ontwerpen en uitvoeren van een onderzoeksles, waarbij het leren van de eigen leerlingen centraal staat. De methodiek biedt docenten ondersteuning in het versterken van onder meer hun didactische vaardigheden. Het doel is dat de teams eigenaar worden van hun Lesson Study-cyclus en Lesson Study duurzaam kunnen inzetten in hun professionalisering.

In de klas
Het team studenten bestond uit Mitchell en Chanel van de voltijdopleiding en Kirsten, Puck, Whitney, Rachelle en Miranda van de flex-opleiding. Bij het uitvoeren van de onderzoeksles waren alle studenten aanwezig in de klas, de les werd door één van hen gegeven en de andere studenten observeerden de leerlingen. Miranda Ligthart vertelt: “Leerlingen vonden het niet gek dat er opeens acht mensen in de klas stonden. Als leerkracht zie en weet je niet alles wat er in de klas gebeurt. Inzoomen op bepaalde leerlingen maakt je ontzettend bewust van je eigen handelen en drukt je direct met je neus op de feiten over hoe je zelf in de klas staat. De feedback van de leerlingen was misschien nog het fijnste, daaruit kwamen verrassende antwoorden.” 

Samenwerking
Whitney Dalfour is blij met de samenwerking tussen de studenten: “Ik volg de flexibele Pabo en tijdens deze variant leer je heel veel 'on the job'. Lesson Study zie ik ook op die manier. Het is theorie en praktijk op een, voor mij, perfecte manier gekoppeld. Je duikt de literatuur in en gaat hier ook daadwerkelijk mee aan de slag. Voor studenten zoals ik een uitkomst!”

Ook Kirsten van der Riet is enthousiast over deze manier van onderzoek doen. “Vooraf leek het mij heel leuk om met een groep samen te werken en allemaal een steentje bij te dragen,” vertelt ze. “Door deze intensieve samenwerking werden we al snel een team met als gemeenschappelijk doel: de onderwijsbehoeften van kinderen in kaart brengen, daarop inspelen en lessen vormgeven. Samen zie je veel meer, je helpt en begeleidt elkaar en het is achteraf heel waardevol om samen te evalueren.” Ook het gezamenlijk presenteren beviel goed. “De voorbereiding was intensief, het was spannend en ik was best nerveus, maar we hebben alles stap voor stap uitgelegd en het is heel goed gegaan,” sluit Kirsten af.   

Wil je meer weten over deze proeftuin? Lees hier dan verder, of neem contact op met Lisa Kramer of Madeleine Vreeburg.