Haarlem,
26
juni
2017
|
12:00
Europe/Amsterdam

‘Studenten vinden het fijn om zelf een bijdrage te leveren aan hún idee van een gezonde samenleving’

Erik Sterk

In de blog-estafette geven we de pen door met de vraag: wat betekent bijdragen aan De Gezonde Samenleving voor jou? In nummer 3 vertelt Erik Sterk, projectleider van de Actieacademie (Social Work Rotterdam) hoe ze met studenten en het werkveld betekenis geven aan de inspiratievisie De Gezonde Samenleving.


Bijdragen aan De Gezonde Samenleving betekent voor mij…

… "in de samenleving, mét de samenleving en vóór de samenleving werken aan kwaliteit van (samen)leven met thema’s als technologie, empowerment en interprofessioneel werken. Als ik een stapje terug doe en nog even terugdenk, was mijn eerste gedachte: kan een samenleving gezond zijn? Maar als ik nu kijk naar de visie, vanuit mijn ervaring bij de Actieacademie, dan zie ik dat het uitnodigt tot discussie over de toekomst van sociaal werk. En dat is goed!"

Actieacademie
"De Actieacademie verbindt studenten met het werkveld en vice versa. Dat doen we bijvoorbeeld in de vorm van 'challenges' waarbij studenten Social Work in het kader van een opdracht door cliënten en professionals uit het veld worden uitgedaagd een echt voorstel te ontwikkelen. Maar ook in de vorm van 'actielabs': ontwikkel- en onderzoeksomgevingen rondom een concrete vraag en vraagstuk. Afgelopen jaar organiseerden we twee actielabs: eentje rondom eenzaamheid (met de gemeente Rotterdam en welzijnsorganisatie DOCK), de ander rondom ervaringsdeskundigheid (met zorgorganisatie Pameijer en Howie The Harp). In zo’n actielab werken studenten uit het 2e, 3e en 4e jaar aan hetzelfde thema, ieder vanuit hun eigen opdracht."

"Mijn ambitie is eraan bijdragen dat ons onderwijs meer ín de gezonde samenleving, mét de gezonde samenleving en vóór de gezonde samenleving wordt."
Erik Sterk, projectleider Actieacademie

‘Sensitizing concepts’
"Gedurende het gehele jaar hebben we de leidende thema’s van De Gezonde Samenleving (e-health, empowerment en interprofessioneel werken) als 'sensitizing concepts' gebruikt. In de wereld van onderzoek wordt een 'sensitizing concept' gezien als een uitgangspunt van een onderzoeker over de manier hoe hij naar data moet kijken wanneer hij geen idee heeft over het verloop van het onderzoek. Voor ons gaf de zoektocht naar wat De Gezonde Samenleving zou kunnen zijn en welke plek de centrale thema’s daarin hebben richting aan de opdrachten van studenten."

De toekomst van sociaal werk
"De opdrachten hebben goede inzichten opgeleverd. Zo kwamen studenten er samen met het werkveld (Antes) achter dat een vak als 'ethiek van e-health' wel eens erg nuttig en nodig zou kunnen zijn. De techniek verandert continue, maar op grond van welke uitgangspunten bepalen sociaal werkers nu precies wat goed en niet goed is? Daarnaast bleek het thema 'ervaringsdeskundigheid in de zorg' veel enthousiasme los te maken. De resultaten van hun opdrachten hebben de studenten onlangs gepresenteerd aan professionals, bewoners, beleidsmakers en cliënten uit het werkveld tijdens de werkweek 'De toekomst van sociaal werk?!' die we afgelopen mei hebben georganiseerd."

Werkweek met Fieldlabs
"We gingen de werkweek van start met vier fieldlabs onder leiding van onze studenten: David, Gyz, Emilian en Sjoerd. Sjoerd had als thema: 'hoe organiseer je zelforganisatie?'. David had: 'hoe betrek je studenten bij sociale innovatie?'. Gyz deed verslag van huisbezoeken in de wijk Feijenoord in het kader van haar thema: 'wat leren we van eenzaamheid?'. Emilian organiseerde een fieldlab over: 'hoe bevorder je empowerment?' waarbij hij inging op condities voor werken met ervaringsdeskundigheid in de zorg. Ook hebben we vier workers-in-residence ontvangen die met 'de blik van buiten' naar ons onderwijs hebben gekeken. Opvallende bevinding: de klassieke opstelling van onze klassen bleek voor hen een negatieve ervaring - is dit de manier waarop jullie verbinding met de alledaagse stad maken?"

Faciliteren en stimuleren
"Terugkijkend op een drukke werkweek met vijf actielabs op de hogeschool, vier fieldlabs op locatie, vier workers-in-residence, zes interviews met docenten en één voorstelling kan ik zeggen: het was het waard. Duidelijk is dat onze studenten het fijn vinden om uitgedaagd te worden om zelf een bijdrage te leveren aan hún idee van een gezonde samenleving. De Actieacademie is ervoor om hen daarin te faciliteren en stimuleren. Mijn ambitie is om ons onderwijs meer extern gericht te maken er er via initiatieven als de werkweek aan bij te dragen dat het onderwijs meer ín de gezonde samenleving, mét de gezonde samenleving en vóór de gezonde samenleving wordt."

Ik zou voor de volgende blog graag Ard Sprinkhuizen, associate lector Maatschappelijk Werk, willen nomineren, omdat hij vanuit onderzoek, samenleving en werkveld goed zicht heeft op De Gezonde Samenleving.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.