Haarlem,
16
juli
2021
|
15:00
Europe/Amsterdam

Studentenwelzijnsmonitor: resultaten en vooruitkijken

Studentenwelzijn en studentbetrokkenheid staan bij Hogeschool Inholland hoog op de agenda. Gezien de eerste resultaten van de Studentenwelzijnsmonitor 2021 willen we de komende tijd verder investeren om het welzijn van en de binding met studenten te bevorderen. Beide factoren zijn immers ook gerelateerd aan studie-uitval en studiesucces.

De afgelopen coronaperiode heeft een wissel getrokken op het studentenwelzijn. Dat blijkt uit de Studentenwelzijnsmonitor (SWM), die in mei 2021 door 1.847 Inholland-studenten is ingevuld. 64% van de studenten geeft aan (zeer) vaak stress te hebben. Ook is er een flinke stijging in depressieve gevoelens te zien in vergelijking met dezelfde monitor van 2020. Positief is dat 24% van de studenten aangeeft mee te doen aan extra activiteiten die te maken hebben met de inhoud van de opleiding.

Waardevolle inzichten
Het College van Bestuur heeft de eerste analyse van de uitkomsten van de SWM besproken. Het lijkt het CvB nuttig om - op aanraden van de onderzoekslijn Studiesucces - de Studentenwelzijnsmonitor jaarlijks in te zetten. De monitor levert immers waardevolle inzichten op waarmee we het welbevinden van de studenten kunnen verhogen. Daarin willen we nu al de eerste stappen gaan zetten.

Meenemen in NPO-plannen
De komende periode kunnen we een deel van de gelden van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) en de Kwaliteitsafspraken Hoger Onderwijs inzetten. De mogelijkheden daarvoor zijn we nu al met elkaar aan het bekijken.

Onderzoekers van  Studiesucces leveren na de zomer de complete rapportage van de SWM op. De uitkomsten hiervan kunnen opleidingen meenemen in het verder uitwerken van de NPO-plannen.

Infographics met de eerste resultaten
Bekijk hieronder de infographics met de eerste resultaten van de SWM rondom Studentenwelzijn en Binding en participatie.

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.