Amsterdam/Alkmaar/Delft,
29
augustus
2018
|
11:13
Europe/Amsterdam

Studiecoach helpt studenten met beperking naar studiesucces

Studenten

Autisme, faalangst, AD(H)D of dyslexie. Het komt voor dat studenten die hiermee te kampen hebben een achterstand in de studie oplopen, ‘tobben’ met de gezondheid en problemen hebben in de privésfeer. Sommigen hebben zelfs te kampen met een depressie. Studiecoach Rob Broersen, werkzaam bij de domeinen Techniek Ontwerpen en Informatica (TOI) in Alkmaar en Agri Food & Life Sciences (AFL), ontlast docenten en studieloopbaanbegeleiders. Hij helpt deze studenten met een persoonlijke aanpak weer op de rit te brengen én te houden.

Rob, studiecoach sinds 2016, gaat in gesprek met studenten en stelt samen met hen vast wat nodig is en wat ze kunnen gebruiken om ze te ondersteunen. Hij stemt ook af met decaan, teamleider, docenten en de examencommissie. Structureel is er een evaluatiegesprek met de student. Ook houdt de studiecoach contact met ouders, decanen, collega-docenten op het gebied van voorlichting en advies.

 “Door mijn ADHD kreeg ik mijn studieplanning niet op orde”, vertelt Harry*. Hij is één van de zestig studenten die Rob de afgelopen twee jaar begeleid heeft. “Met een heel duidelijke dagindeling van mijn werkzaamheden, kreeg ik weer grip op mijn studie. Een ander probleem is dat ik snel afgeleid ben. De gouden tip die ik kreeg was om je reden van je afleiding op te schrijven. Ik was meteen de afleiding kwijt en kon weer verder met mijn studie!” Inez* kwam bij de studiecoach omdat ze veel tentamenstress had en faalangst. “Met een aantal tips nam de stress af. En als ik tegenwoordig denk dat ik een tentamen niet gehaald heb denk ik aan de woorden van de studiecoach: dat ik de toekomst aan het voorspellen ben, en dat is natuurlijk onzin.”

Door mijn ADHD kreeg ik mijn studieplanning niet op orde. Met een heel duidelijke dagindeling van mijn werkzaamheden, kreeg ik weer grip op mijn studie.
Harry, een van de gecoachte studenten

"Regelmatig hoor ik van docenten: ik weet niet meer wat ik voor deze student nog kan doen”, vertelt Rob. “Dan maak ik een afspraak en verneem ik later van de docent dat hij blij is dat ik het overgenomen heb. Om een student waar wat mee aan de hand is, over te kunnen dragen aan een studiecoach scheelt de docenten tijd en het vermindert de werkdruk. Mijn tip is dan ook om voor alle locaties en voor alle domeinen studiecoaches aan te stellen.”


Rob Broersen

Meer ondersteuning voor studenten met een functiebeperking
De aanstelling van een studiecoach vloeit voort uit de ambitie van Hogeschool Inholland om het studiesucces voor studenten met een beperking te versterken, door meer doelgroepsgericht te werk te gaan. In de domeinen TOI en AFL krijgen docent en praktijkopleiders trainingen om goed met deze studenten om te gaan en signalen te herkennen. Daarnaast is Rob Broersen als studiecoach benoemd, gespecialiseerd in advisering, ondersteuning en begeleiding van studenten met een functiebeperking. Hij heeft onder andere kennis van psychiatrische diagnoses en kan kleine kortdurende therapieën geven: zoals cognitieve gedragstherapie en oplossingsgericht werken. Daarnaast heeft hij kennis van leerstrategieën en de verschillende typen intelligenties. In andere domeinen zijn, gericht op de specifieke situaties van opleidingen en studenten, andere keuzes gemaakt om studenten met een functiebeperking te ondersteunen.

Dat juist bij genoemde domeinen de studiecoach als eerste is ‘ingesteld’ is geen toeval, blijkt uit de uitleg van TOI-docent Margo van Kemenade. “Binnen het technisch domein zijn er relatief veel studenten die scoren op het autistisch spectrum. Technische bedrijven werken vaak graag met deze mensen, omdat ze perfectionistisch zijn en een uitstekend oog hebben voor detail en structuur. Ook kunnen ze goed analyseren en geconcentreerd werken. De schaduwzijde is dat ze moeite hebben met sociale contacten en slecht tegen verandering kunnen. Daar is op zichzelf niet zo heel veel mis mee, als je het maar op tijd inschat en de juiste maatregelen neemt. Extra begeleiding kan één van die maatregelen zijn. Rob Broersen levert juist net dát beetje extra ondersteuning waar wij als studieloopbaanbegeleiders met lege handen staan. Vaak door tijdgebrek, maar soms ook doordat we het echt niet meer weten wat we nog met iemand aan kunnen.”

Meer informatie over studeren met een beperking.

*)In verband met hun privacy zijn de namen van de geïnterviewde studenten gefingeerd.

Reacties 1 - 2 (2)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.
Marjan van Leeuwen
17
January
2020
Hallo Rob,

Als studiecoach op de Aeres Hogeschool in Wageningen mag ik (al 20 jaar) ook studenten begeleiden die studeren met een (tijdelijke) beperking. Als ik zo je verhaal lees op de website, dan doe je dit met evenveel passie als dat ik het doe. Graag zou ik eens met je willen spreken over ons mooie werk als studiecoach onder het genot van een bakje koffie.
Ik heb veel affiniteit met studenten met ASS en vind het geweldig om te lezen dat juist de kwaliteiten van deze studenten in jullie verhaal zo genoemd worden.

Ik hoop dat je een moment kunt en wilt vrijmaken om binnenkort eens om tafel te gaan zitten.

Een blije groet, Marjan van Leeuwen

06-39108365
Jasperina
29
August
2018
Wat een mooie ontwikkeling! En leuk om van een oud collega te horen dat het goede resultaten heeft! Hoe kunnen we studenten hier voor aanmelden?
Daan Stet
29
August
2018
Hoi Jasperina, stuur even een mailtje naar rob.broersen@inholland.nl. Hij kan je meer vertellen.